develogic kv

Develogic

 

CRMCRM

Moduł Develogic CRM jest rozwiązaniem wspierającym biura sprzedaży dewelopera w takich procesach jak: pozyskiwanie klienta, zarządzanie szansami sprzedaży, ofertowanie, rezerwacje czy finalizacja transakcji.

Zaawansowany mechanizm match’owania, czyli przyporządkowywania potencjalnych klientów do lokali, umożliwia elastyczne i przekrojowe przeglądanie zainteresowania potencjalnych klientów dla całej inwestycji oraz prowadzenie masowych akcji promocyjnych.

Pulpit menadżera sprzedaży umożliwia m.in. analizę szans sprzedaży handlowców, analizę potencjału sprzedażowego inwestycji oraz analizę aktywności handlowców, wszystko to na podstawie zdarzeń zapisywanych w rozbudowanych kalendarzach.

Zarządzanie biurami sprzedaży mieszkań
 
laptop
 

Proces realizacji inwestycji

crm

Funkcjonalności modułu Develogic CRM

Baza potencjalnych klientów

Develogic CRM umożliwia przechowywanie informacji na temat potencjalnych klientów wraz z ich danymi kontaktowymi i innymi szczegółowymi informacjami przydatnymi deweloperowi i firmie budowlanej. Karta klienta, oprócz pełnej historii kontaktów, zawiera również takie dane jak notatki, zadania, dokumenty i maile. Informacje na temat klientów są udostępniane zgodnie ze zdefiniowanymi prawami uprawnień i polityką bezpieczeństwa firmy.

Podstawowe funkcjonalności:
 • zarządzanie kartotekami potencjalnych klientów (CRM), streszczenia spotkań, notatki, dokumenty, e-maile, ofertowanie,
 • automatyczne tworzenie historii korespondencji e-mailowej związanej z klientem,
 • rozbudowany mechanizm klasyfikowania klienta w zależności od zaawansowania procesu sprzedaży,
 • zarządzanie zadaniami i zdarzeniami związanymi z klientami,
 • mechanizm match’owania pozwalający na określanie potrzeb i preferencji klienta w kontekście poszukiwanych lokali (miasto, inwestycja, metraż, strony świata, ilość pokoi, cena od-do, piętro itp.),
 • automatyczne przypisywanie do karty klienta lokali spełniających jego oczekiwania,
 • historia ofert, rezerwacji.
Kalendarz, praca grupowa, kontakty i zadania

Moduł CRM wspiera zarówno kompleksowe zarządzanie zadaniami, jak i kontaktami z klientami. System umożliwia tworzenie, edycję i przypisywanie przedstawicielom handlowym różnego rodzaju zadań związanych z pracą z Klientami. Zadania są szeregowane w listy „to-do” („do zrobienia”), co znacznie usprawnia pracę handlowcom, a kierownikom sprzedaży ułatwia kontrolę swoich pracowników.

Develogic CRM udostępnia wygodny widok kalendarza z wszystkimi zadaniami, które przełożeni zlecili do wykonania lub które handlowiec założył samodzielnie. Zadania te można w łatwy sposób filtrować, czy to terminami, czy typami, można je również łączyć z ofertą konkretnych lokali. Przypomnienia generowane są za pomocą poczty e-mail i/lub z wykorzystaniem wiadomości sms. Osoby zarządzające mogą skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej funkcjonalności jaką jest widok kalendarza podległych pracowników (w zależności od potrzeb: czy to pojedynczego handlowca, całego zespołu czy nawet kilku biur sprzedaży).

Podstawowe funkcjonalności:
 • kalendarze – zróżnicowane kalendarze pozwalające na pełen przegląd zdarzeń i aktywności sprzedażowej oddziału, biura sprzedaży, wybranych inwestycji, zdefiniowanego zespołu sprzedażowego jak i poszczególnych handlowców,
 • zadania – rozwiązanie umożliwia zarządzanie i dodawanie pojedynczych zadań zarówno z poziomu kalendarza, jak i zarządzania wszystkimi zadaniami zbiorczo, np. przez Dyrektora Sprzedaży z poziomu Panelu Menadżera. Każde zadanie i działanie jest wiązane z lokalami znajdującymi się w ofercie, dzięki czemu pełna historia jest zawsze widoczna, zarówno na karcie klienta, jak i na karcie lokalu. Masowe zarządzanie zadaniami pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na zarządzanie zespołem sprzedażowym. Wybrane typy zadań:
  • Wiadomość e-mail
  • Prezentacja lokalu
  • Przepisanie klienta
  • Spotkanie w biurze
  • Spotkanie na inwestycji
  • Telefon
  • Umowa
  • Wizyta posprzedażowa
  • oraz wiele innych dowolnie definiowalnych,
 • powiadomienia e-mail i sms – dzięki powiadomieniom o zadaniach do zrealizowania i przypomnieniach systemowych poprzez e-mail i sms, zespół sprzedażowy jest zawsze na bieżąco informowany o swoich zadaniach i działaniach realizowanych przez pozostałą część zespołu.
Baza lokali i oferta

Moduł pozwala na bezpieczne przechowywanie bazy lokali, umożliwiając jednocześnie zarządzanie tą bazą i ofertą dewelopera. Na jednym ekranie handlowiec może przeglądać informacje na temat lokali z danej inwestycji, filtrować, wyszukiwać i przypisywać lokale do potencjalnych klientów. W widoku dostępne są wszystkie informacje i dane handlowe lokalu wraz ze statusem jego dostępności (wolny, zarezerwowany, sprzedany). Dla sprawnego poruszania się po bazie istnieje możliwość filtrowania lokali po każdej z dostępnych danych. Uprawnieni użytkownicy mogą także korzystać z funkcji dodawania nowych budynków i lokali oraz zarządzania cennikami.

Podstawowe funkcjonalności:
 • mechanizm zarządzania ofertą lokalową dewelopera wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi każdej inwestycji, budynku i lokalu (ceny umowne, końcowe, powierzchnie dodatkowe, standard wykończenia, rzuty, metryczki, dokumentacja lokalu, przynależność, rachunki powiernicze, lokalizacja na mapie, zdjęcia lokalu),
 • zarządzanie polityką cenową oraz polityką rabatów, importowanie cenników z plików xlsx, historia cenników,
 • analizy historii sprzedaży związanej z lokalami (ilość prezentacji, rezerwacji wygenerowanych ofert na lokal, kontaktów związanych z lokalem, klientów powiązanych preferencjami z lokalem itp.),
 • rozbudowana wyszukiwarka lokali pozwalająca w kilka sekund wyszukać lokal spełniający oczekiwania klienta,
 • lista klientów, których preferencje są zgodne z charakterystyką lokalu, dostępne bezpośrednio z karty lokalu,
 • repozytorium dokumentów związanych z lokalem,
 • synchronizacja oferty lokali (ceny, szczegóły lokalu, rzuty, metryczki) ze stronami www inwestycji oraz portalami branżowymi,
 • mechanizm automatycznego generowania ofert wraz załącznikami.
Match’owanie klientów i lokali

Develogic CRM udostępnia zaawansowany mechanizm match’owania klientów i lokali, dzięki któremu można przekrojowo przeglądać zainteresowanie potencjalnych klientów i dopasowywać ofertę w ciągu zaledwie kilku sekund. Moduł oferuje intuicyjny i elastyczny sposób wyszukiwania poprzez przypisywanie:

 • lokali do preferencji – pozwala to na wyszukiwanie wszystkich lokali spełniających zadane kryteria, umożliwiając jednoczesne przygotowanie oferty dla nowych bądź istniejących klientów lub zarezerwowanie danego lokalu;
 • lokali do klienta – na podstawie preferencji danego klienta moduł wyszuka lokale spełniające jego wymagania. Spośród wyników takiego wyszukiwania możemy wybrać te, do których chcemy wygenerować ofertę lub te, które chcemy dla niego zarezerwować;
 • klientów do lokalu – po zaznaczeniu w systemie danego lokalu możliwe jest samoistne wyszukanie zainteresowanych nim klientów. Funkcjonalność ta pozwala również na wygenerowanie i wysyłkę skonkretyzowanych ofert oraz rezerwację lokali;
 • lokali i klientów do preferencji – to połączenie dwóch poprzednich funkcjonalności w jednym wyszukiwaniu. Na podstawie jednego filtru moduł wyszukuje zarówno lokale, jak i klientów spełniających zadane kryteria. Pozwala to stworzyć profilowaną bazę potencjalnych klientów, która posłuży do realizacji działań handlowych, takich jak wykonanie telefonów, wysyłka poczty z informacją, przygotowanie oferty, promocje itd.;
 • ofert do klienta – funkcjonalność umożliwia wyszukanie oferty, do której system automatycznie zaprezentuje wszystkich potencjalnych klientów, którzy odwiedzili biuro sprzedaży dewelopera.
Obsługa rezerwacji i korespondencja masowa

Moduł CRM umożliwia dokonanie rezerwacji dla klientów, a następnie pozwala przesłać informację o rezerwacji do modułu Sprzedaż i Finanse. Użytkownik ma możliwość nie tylko wyszukania rezerwacji, ale także ich przeglądania i zarządzania nimi. Przykładowo, możliwe jest określenie czasu trwania rezerwacji, filtrowanie zarezerwowanych lokali według miast, inwestycji, budynków czy z uwzględnieniem wybranych handlowców.

Produkt Develogic to oszczędność czasu przy korespondencji. Wysyłki takie jak oferty, zaproszenia, aktualne informacje itp. mogą trafiać do wielu odbiorców (klientów) jednocześnie za pomocą poczty e-mail.

Podstawowe funkcjonalności:
 • rezerwacje – możliwość dokonania rezerwacji lokalu dla wybranego klienta/ów,
 • rezerwacje internetowe – możliwość automatycznego odkładania rezerwacji pochodzących ze stron internetowych inwestycji (automatyczne dodanie klienta, przypisanie rezerwacji do lokalu, aktualizacja informacji na stronie www),
 • kolejkowanie – elastyczne i automatyczne ustawianie przez system kolejki rezerwacji, przypomnienia o kończących się rezerwacjach handlowców, automatyczne zwalnianie rezerwacji i przepisywanie na kolejną osobę w kolejce rezerwacji,
 • mailingi – obsługa korespondencji masowej bezpośrednio z systemu z wykorzystaniem gotowych szablonów wiadomości e-mail wraz z automatycznym dołączaniem formularza oferty, zawierającego informacje o inwestycji, budynku i lokalu.
Pulpit menadżera sprzedaży i raporty

Pulpit menadżera to idealne narzędzie dla osób zarządzających zespołami handlowymi. Moduł ten wyposażony jest w predefiniowane raporty umożliwiające dostosowanie widoków do własnych potrzeb:

 • raport aktywności – zestawienie pokazujące działania poszczególnych osób zarejestrowanych w systemie. Dzięki niemu bardzo łatwo można wylistować te zadania, których termin wykonania upłynął. Raport jest wykonywany na żądanie lub wysyłany automatycznie do odpowiedniego adresata pocztą e-mail z określoną częstotliwością (np. codziennie rano),
 • raport klientów – pokazuje listę klientów w wybranym podziale: na nowych, aktywnych, rokujących i nierokujących,
 • struktura produktów – widok oferty na dany dzień z możliwością filtrowania po inwestycjach, budynkach, dostępności, zarówno z pozostałą do sprzedaży liczbą lokali (sumarycznie), jak i w podziale np. wg liczby pokoi czy z pozostającą do sprzedaży sumaryczną powierzchnią i średnią ceną za m2,
 • zarejestrowanie transakcji – pełne informacje o ilości oraz wartości zawartych transakcji kupna lokali w danym przedziale czasowym w podziale na inwestycje, budynki, rodzaje sprzedanych powierzchni, powierzchnie dodatkowe, ceny itp. Zestawienia pozwalają na analizę sprzedaży oddziałów oraz poszczególnych handlowców w ujęciu zbiorczym lub szczegółowym. Informacje o zawartych transakcjach są także automatycznie pobierane do raportów prowizyjnych handlowców.