develogic kv

Develogic

 

Integrator ERPIntegrator ERP

Moduł umożliwia integrację i synchronizację danych pomiędzy dowolnymi systemami FK a modułami systemu Develogic. Rozwiązanie automatyzuje procesy biznesowe i wymianę danych związanych z działalnością firmy budowlanej i deweloperskiej zmniejszając tym samym koszty związane z wielokrotnym wpisywaniem tych samych danych do różnych systemów oraz minimalizując ryzyko pomyłek.

Nasze rozwiązanie posiada interfejsy do wszystkich systemów finansowo-księgowych.

Elektroniczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi
 
laptop
 

Proces realizacji inwestycji

Integrator ERP

Funkcjonalności modułu Integrator ERP Develogic

Wszystkie moduły systemu Develogic wyposażone są w mechanizmy pozwalające zarządzać jedną wspólną bazą kontrahentów. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia przekrojowe analizowanie danych oraz zarządzanie dostępami dla partnerów i kontrahentów.

Mechanizm umożliwia synchronizację kontrahentów w bezpieczny i elastyczny sposób z dowolnym/dowolnymi systemami zewnętrznymi. Wbudowany moduł administracyjny umożliwia zaawansowaną konfigurację warunków synchronizacji, zarządzanie uprawnieniami oraz śledzenie historii synchronizacji.

Mechanizm umożliwia dwustronną, pełną i automatyczną wymianę danych z dowolnymi systemami zewnętrznymi w następującym zakresie::

  • zaawansowanej synchronizacji kontrahentów,
  • automatyzacji zakładania rozrachunków w systemie finansowo-księgowym
  • importu wpłat oraz automatycznego łączenia wpłat z kontraktami w systemie sprzedażowym
  • eksportu faktur sprzedażowych do systemu finansowo-księgowego
  • eksportu faktur kosztowych (po dekretacji) do systemu finansowo-księgowego,
  • synchronizacji kont księgowych, kodów MPK, uprawnień, danych o płatnościach,
  • uzgadniania budżetów między modułem Budżetowanie a systemem ERP.
  • danych HR (wymiar urlopu, ilość dni urlopu do wykorzystania, wnioski urlopowe przesyłane do modułu HR systemu ERP)
  • innych dowolnych danych wymaganych przez naszych Klientów.