240+ klientów korzystających z naszego oprogramowania
240 +
klientów korzystających z naszego oprogramowania
Użytkownicy systemu Develogic w Polsce
12 500
użytkowników systemu Develogic w Polsce
800 inwestycji wspomaganych naszym oprogramowaniem
800
inwestycji wspomaganych naszym oprogramowaniem
75000+ mieszkań sprzedanych w systemie Develogic
75 000 +
mieszkań sprzedanych w systemie Develogic
Oprogramowanie CRM dla deweloperów

Dla deweloperów
 

Develogic oprogramowanie dla deweloperów, które pozwala na zwiększenie sprzedaży mieszkań i powierzchni biurowych oraz lepszą kontrolę nad budżetem i realizacją inwestycji.

Workflow dla generalnych wykonawców

Dla generalnych wykonawców
 

Develogic umożliwia generalnym wykonawcom lepsze planowanie i szczegółową kontrolę realizacji budżetów inwestycji oraz nadzór nad podwykonawcami.

Oprogramowanie dla firm budowlanych i budownictwa drogowego

Dla firm budowlanych i budownictwa drogowego

Develogic to oprogramowanie dla firm budowlanych służące do monitorowania całego procesu realizacji inwestycji zarówno pod kątem wartościowym jak i ilościowym.

Develogic w branży instalacyjnej

Dla branży instalacyjnej
 

Develogic pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności dzięki automatyzacji procesu kosztorysowania, przygotowywania ofert oraz monitorowania procesu realizacji projektu.

Oprogramowanie finansowo księgowe dla biur nieruchomości

Dla nieruchomości
 

Develogic to również program do zarządzania nieruchomościami, pozwalający na zwiększenie przychodów z najmu, lepsze wykorzystanie powierzchni oraz efektywny serwis nieruchomości.

 

Oprogramowanie Develogic

Oprogramowanie dla deweloperów, budownictwa, generalnych wykonawców i firm budowalnych.

Moduł Develogic CRM jest rozwiązaniem wspierającym biura sprzedaży dewelopera w procesie pozyskiwania klienta, zarządzania szansami sprzedaży, ofertowania, rezerwacjami i finalizacją transakcji.

Pulpit menadżera sprzedaży umożliwia m. in. analizę szans sprzedaży handlowców, analizę potencjału sprzedażowego inwestycji oraz analizę aktywności handlowców na podstawie zdarzeń zapisywanych w rozbudowanych kalendarzach.

Develogic CRM umożliwia uporządkowanie procesu sprzedaży i sprawne zarządzanie biurem handlowym oraz zespołami sprzedażowymi.

Proces realizacji inwestycji

CRM - zarządzanie biurami sprzedaży mieszkań

 Dowiedz się więcej

Moduł Sprzedaż i Finanse to dedykowane rozwiązanie wspierające deweloperów mieszkaniowych w całym procesie zarządzania sprzedażą inwestycji mieszkaniowych.

Moduł wspiera dewelopera od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez negocjacje, przygotowanie oferty, prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej, monitorowanie i kontrolę procesu sprzedaży, realizację planów sprzedaży, zarządzanie rezerwacjami, umowami, aż po rozliczenie płatności, obsługę banku, wystawienie faktur i obsługę posprzedażową i serwisową.

Proces realizacji inwestycji

Zarządzanie nieruchomościami - Sprzedaż i finanse

 Dowiedz się więcej

Moduł Workflow i Zarządzanie Dokumentacją to dedykowane i gotowe rozwiązanie wspomagające procesy obiegu dokumentów i informacji w firmach deweloperskich i budowlanych.

Moduł zapewnia kontrolę realizacji umów budowlanych, faktur kosztowych, poziomu wykonania budżetu, wspiera zarządzanie dokumentacją budowlaną, rozliczeniem obciążeń oraz kaucji gwarancyjnych.

Elastyczność modułu umożliwia dodawanie dowolnych nowych procesów wraz z rozwojem firmy i jej potrzeb.

Proces realizacji inwestycji

Workflow i zarządzanie dokumentacją

 Dowiedz się więcej

Moduł Develogic Budżetowanie to dedykowane i kompleksowe rozwiązanie wspierające cały proces budżetowania projektu inwestycyjnego.

System wspiera projekt począwszy od studium wykonalności, przez jego uszczegółowienie na etapie planowania budżetu, realizację aż po rozliczenie i weryfikację odchyleń od planu.

Develogic Budżetowanie to unikalne rozwiązanie umożliwiające sprawne zarządzanie wszystkimi projektami, kontrolę kontraktów, umów, faktur wraz ze śledzeniem wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex.

Proces realizacji inwestycji

Budżetowanie - proces realizacji inwestycji

 Dowiedz się więcej

Develogic Zarządzanie nieruchomościami to kompletne i dedykowane oprogramowanie dla firm budujących oraz wynajmujących lokale handlowe i/lub biurowe.

Moduł umożliwia pełne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i biurowymi, poczynając od wsparcia dla procesu planowania, projektowania i realizacji, komercjalizacji inwestycji poprzez zarządzanie nieruchomościami oraz ich najmem aż po obsługę techniczną inwestycji.

Proces realizacji inwestycji

Zarządzanie nieruchomościami

 Dowiedz się więcej

Moduł Develogic Raporty i Analizy umożliwia samodzielne przygotowywanie kompleksowych raportów i analiz na temat całej działalności pracy dewelopera i firmy budowalnej. Nasze rozwiązanie to platforma Business Intelligence, która odpowie na wszystkie potrzeby raportujące naszych klientów.

Pulpit menadżera w jednym miejscu umożliwia przeglądanie kluczowych wskaźników oraz ich analizę od ogółu do szczegółu (drill-down). W przypadku przekroczenia zadanych wskaźników system automatycznie wygeneruje raport (lub zrealizuje inny dowolny proces) oraz poinformuje odpowiedni osoby o przekroczeniu zadanych parametrów, dając tym samym możliwość reagowania na zaistniałą sytuację.

Proces realizacji inwestycji

Tworzenie raportów i analiz

 Dowiedz się więcej

Moduł Develogic Integrator ERP to zestaw zaawansowanych rozwiązań umożliwiających komunikację wszystkich modułów Develogic z dowolnymi, zewnętrznymi systemami naszych klientów.

Wymiana danych w zakresie podstawowym obejmuje synchronizację kontrahentów, elektroniczną wymianę danych faktur kosztowych i sprzedażowych, synchronizację rozrachunków czy też danych związanych z pozycjami kosztowymi.

Elastyczne mechanizmy wymiany danych Develogic pozwalają na elektroniczną komunikację naszego systemu z każdym partnerem.

Proces realizacji inwestycji

Integrator oprogramowania ERP

 Dowiedz się więcej

 

Develogic a proces realizacji inwestycji

Develogic - oprogramowanie dla biur nieruchomości

Zaufali nam

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zrealizowanymi przez Develogic projektami oraz listą naszych klientów. W celu uzyskania dodatkowych informacji o projekcie, który Państwa zainteresował prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Robyg S. A.
 

Robyg jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i deweloperem nr 1 w Polsce. W roku 2013 deweloper sprzedał 1731 lokali a w roku 2014 rekordową ilość 2118 lokali uzyskując tym samym pierwsze miejsce wśród polskich przedsiębiorstw deweloperskich.

Cel projektu

Współpraca Develogic z Robyg S.A. rozpoczęła się w roku 2009 od wdrożenia modułu Sprzedaż i Finanse. Na dzień dzisiejszy spółka korzysta z modułu Workflow i Zarządzanie Dokumentacją Inwestycji, CRM, Integrator ERP, Budżetowanie oraz Raporty i Analizy. Całkowita sprzedaż 2118 lokali w roku 2014 została obsłużona oprogramowaniem Develogic.

 Czytaj więcej