Develogic w firmie budowlanej
 

Wyzwanie

Do chwili wdrożenia modułu Develogic Budżetowanie, firma funkcjonowała w oparciu o rozbudowane arkusze Excel. Wymagały one wielokrotnej i czasochłonnej aktualizacji o dane pochodzące z różnych źródeł. W związku z tym występowało również ryzyko powstawania błędów.

 

Rozwiazania

ECI

Europejskie Centrum Inwestycyjne to międzynarodowa grupa kapitałowa finansująca i realizująca inwestycje deweloperskie na terenie Polski i za granicą. ECI S.A. istnieje na polskim rynku od 20 lat i realizuje głównie projekty w sektorze nieruchomości biurowych.

Wśród najbardziej znanych obiektów wymienić można budynki Alma, Antares, Cirrus, New City i NC2 zlokalizowane w Warszawie w centrum biznesowej dzielnicy Mokotów. Spółka działa w oparciu o system usług zintegrowanych w całym procesie inwestycyjnym występuje jako inwestor, deweloper oraz zarządca.

Europejskie Centrum Inwestycyjne S. A.
Sytuacja wyjściowa

Wraz z dynamicznym rozwojem spółka ECI postanowiła wprowadzić kompleksowe rozwiązanie które usprawniło całkowicie proces budżetowania projektu inwestycyjnego.

Wdrożenie modułu Develogic Budżetowanie (wrzesień 2015) dało znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Nieograniczony i stały dostęp do danych finansowych z każdego miejsca na świecie przy jednoczesnej koordynacji działań zarządczych usprawnił wewnętrzne działanie firmy.

List referencyjny
List referencyjny ECI S. A.
Wdrożone moduły (i narzędzia)

Moduł Develogic Budżetowanie, to rozwiązanie które wspiera proces budżetowania projektu inwestycyjnego, począwszy od studium wykonalności, przez jego uszczegółowienie w momencie planowania budżetu, na etapie realizacji, aż po rozliczenie i weryfikację odchyleń od planu.

Podstawowe funkcjonalności modułu to:
  • Studium Wykonalności i Planowanie, w tym: elastyczne zarządzanie projektami i budżetami jest możliwe dzięki pulpitowi menadżerskiemu. Umożliwia on zbiorcze spojrzenie na wszystkie te projekty, które są aktywne i których budżety są prowadzone w systemie.
  • Realizacja i Rozliczenie Na tym etapie dla każdego budżetu możliwe jest śledzenie stopnia realizacji projektu pod kątem podpisanych umów oraz otrzymanych faktur, kontrola terminów realizacji wynikających z umów i harmonogramów, rejestracja dokumentów czy też analiza najmowanych powierzchni.
  • Zarządzanie projektami i zadaniami, w tym: zarządzanie wszystkimi projektami inwestycyjnymi z jednego pulpitu dla wszystkich spółek celowych oraz inwestycji, poczynając od zdefiniowania zasobów. Dzieje się to przez przydzielenie zadań dla ekip budowlanych, powiązanie ich z budżetami, dając możliwość zarządzania dok. projektowymi oraz rozliczania ekip z wykonanych prac.
  • Integracja z obiegiem dokumentów, w tym: dokumenty takie jak umowy budowlane oraz faktury kosztowe mogą być dodawane do systemu poprzez moduł Develogic Workflow i Zarządzanie Dokumentacją Inwestycji. W sytuacji takiej wybrane opcje ręcznego dodawania i edycji dokumentów mogą być w module budżetowania wyłączone. Każdy nowy dokument będzie zasilał automatycznie odpowiednie pozycje budżetowe. Wykorzystanie obiegu dokumentów pozwala na skrócenie czasu pomiędzy otrzymaniem dokumentu kosztowego a jego powiązaniem z budżetem. Dzięki Develogic Workflow faktura budowlana może zostać wprowadzona do procesu faktur budowlanych bezpośrednio z placu budowy za pomocą urządzenia mobilnego.
  • Raporty i wskaźniki, w tym: moduł Develogic Budżetowanie posiada wbudowane i aktualizowane automatycznie raporty i statystyki, które pozwalają kontrolować całą realizację projektu, zarówno w ujęciu kosztowym, jak i przychodowym.
 

Korzyści

ECI
 

Najważniejszą cechą modułu Develogic Budżetowanie, jest bieżąca informacja o finansowej realizacji projektu oraz pełen monitoring realizacji umów z wykonawcami pod kątem finansowym oraz terminowym - co w znaczący sposób wyeliminowało system opóźnień w ECI S.A. W ramach kompleksowego wdrożenia została zrealizowana również pełna integracja z systemem finansowo-księgowym ORCOM. W wyniku dobrej współpracy z firmą ECI S.A. przygotowane zostały rozwiązania funkcjonalne, które zostały wykorzystane przy kolejnych wdrożeniach u klientów firmy Develogic.

 

Zobacz inne case studies

Poniżej przedstawiamy wybrane case study zawierające informacje o przebiegu wdrożenia systemu Develogic u naszych klientów.