Develogic w firmie budowlanej
 

Sprzedaż i finanseSprzedaż i finanse

Develogic Sprzedaż i Finanse to moduł przeznaczony do kompleksowej obsługi procesu sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej lokali mieszkalnych, zarówno dla deweloperów, jak i firm budowlanych.

Moduł wspiera dewelopera już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez negocjacje, przygotowanie oferty, prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Monitorowanie i kontrola procesu sprzedaży, realizacja planów sprzedaży, zarządzanie rezerwacjami czy umowami – to kolejne etapy, które mogą ulec usprawnieniu dzięki Develogic Sprzedaż i Finanse.

Moduł pomaga zająć się także rozliczaniem płatności, obsługą współpracy z bankami, wystawianiem faktur (w tym także masowe fakturowanie i rozliczanie umów), a także obsługą posprzedażową, serwisową, raportowaniem czy prognozowaniem.

Zarządzanie sprzedażą mieszkań
 
Laptop - Microsoft Excel
 

Proces realizacji inwestycji

Sprzedaż nieruchomości

Funkcjonalności modułu Develogic Sprzedaż i Finanse

Baza Klientów

Pozwala na prowadzenie bazy klientów potencjalnych oraz takich, którzy już dokonali rezerwacji lub zakupili lokal. Każdy klient może zostać opisany szeregiem danych podstawowych i dodatkowych, które umożliwiają pełną jego charakterystykę. Informacje te mogą zostać wykorzystane choćby w późniejszych akcjach promocyjnych.

Możliwe jest także śledzenie takiej charakterystyki, historii rezerwacji dokonywanych przez danego klienta i lokali, którymi był on zainteresowany. Jednocześnie w oparciu o zapisane w systemie preferencje dotyczące mieszkań danego klienta możliwe jest przygotowanie dla niego spersonalizowanej oferty. Develogic zapewnia także śledzenie źródeł pozyskania klienta oraz całą korespondencję, rozliczenia, umowy aktualne i historyczne. Wszystkie informacje związane z określonym nabywcą dostępne są przekrojowo z jednego miejsca, co znacznie ułatwia poszukiwania. Dział sprzedaży może więc wykorzystać je w celu automatycznego przygotowania spersonalizowanej oferty także dla całej grupy wyselekcjonowanej z listy klientów.

Podstawowe funkcjonalności:
 • rozbudowana wyszukiwarka klientów,
 • możliwość rejestracji wszystkich kontaktów z klientem,
 • dokonywanie rezerwacji lokalu bezpośrednio z karty klienta,
 • śledzenie źródła pozyskania klienta oraz jego oczekiwań (preferencje mieszkaniowe, możliwości finansowe, sposób finansowania zakupu),
 • przydzielanie zadań związanych z obsługą klienta (umówienie z notariuszem, akceptacja rabatu, spotkanie w biurze) innym użytkownikom systemu,
 • pełna historia zainteresowania klienta ofertą wraz z historią rezerwacji lokali,
 • jeden pulpit dla handlowca z informacją o wszystkich powiązanych zdarzeniach – historia rezerwacji, aktualne i przyszłe płatności, podgląd faktur czy też informacja o aktualnych zgłoszeniach serwisowych klienta,
 • generowanie ofert dla klienta bezpośrednio z systemu wg dowolnego szablonu wraz z załącznikami,
 • automatyczne generowanie prospektów informacyjnych i zapisywanie ich w dokumentach klienta,
 • zaawansowany mechanizm pozwalający na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich elementów powiązanych z klientem (aktualne i historyczne rezerwacje, aktualne i historyczne umowy, szczegóły harmonogramu płatności, korekty, historia rabatów i rezygnacji, faktury itp.),
 • zarządzanie dostępem do internetowego biura obsługi klienta – Panelu Klienta,
 • automatyczne generowanie i zapisywanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej w powiązaniu z modułem Develogic Workflow i Zarządzanie Dokumentacją.
Baza lokali i zarządzanie cennikami

Moduł Develogic Sprzedaż i Finanse umożliwia zarządzanie bazą wszystkich lokali z jednego miejsca. System pozwala na analizowanie danych lokali, dokonywanie masowych aktualizacji danych, automatyczne wprowadzanie powierzchni umownych i końcowych oraz zarządzanie polityką cenową i polityką rabatów. Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce z łatwością można znaleźć lokal odpowiadający wymaganiom danego klienta (metraż, piętro, strony świata, przedział cenowy), wydrukować ofertę lub dokonać rezerwacji. System automatycznie utworzy kolejkę rezerwacji i przypomni handlowcowi, gdy dana rezerwacja zbliży się ku końcowi.

Dzięki rozbudowanej karcie lokalu Develogic umożliwia automatyczne udostępnianie ofert mieszkań na stronie www i na portalach branżowych (samoistna aktualizacja cen, opisów mieszkań, rzutów, metryczek itp.) oraz wprowadzanie i modyfikację informacji dotyczących danych lokali z oferty dewelopera. W każdej chwili możliwe jest też prześledzenie pełnej historii zmian cen, powierzchni oraz wszystkich rezerwacji klientów w celu analizy historii lokalu. Develogic posiada także wbudowany mechanizm generowania wydruków. Dzięki niemu, na podstawie przygotowanego wcześniej szablonu, możliwe jest wygenerowanie gotowej oferty, umowy rezerwacyjnej czy też innego dowolnego dokumentu.

Moduł pozwala na wykonywanie analizy sprzedaży, modyfikacje cen, a po zatwierdzeniu cenników – powiązanie ich z okresowymi promocjami, np. przy wykorzystaniu opcji nadawania uprawnień określonym grupom handlowców. Co więcej, moduł umożliwia śledzenie całej historii zmian cen oraz trendów cenowych mieszkań w danej spółce celowej, inwestycji czy też budynku.

Podstawowe funkcjonalności:
 • zaawansowana i prosta w użyciu wyszukiwarka lokali,
 • rozbudowana karta lokalu opisująca szczegółowo jego cechy,
 • operacje masowe związane z cennikami i promocjami związanymi z danym lokalem,
 • grupowe zarządzanie powierzchniami i cenami umownymi oraz końcowymi,
 • zarządzanie terminami odbiorów lokali, planowanie daty sprzedaży lokalu,
 • automatyczne generowanie protokołów przekazania lokalu na odbiór bezpośrednio z systemu,
 • elektroniczne generowanie zaproszeń na odbiór mieszkania, podpisanie aktu itp.,
 • rozliczanie powierzchni wspólnych, udziałów,
 • obsługa lokali przynależnych oraz rozliczania lokali o powierzchniach powyżej 150 m2
 • mechanizmy masowego importowania lokali, powierzchni, cen,
 • zarządzanie plikami graficznymi: metryczki, rzuty lokalu, położenie lokalu na danej kondygnacji,
 • synchronizacja danych dotyczących inwestycji oraz lokali, zarówno ze stroną www danej inwestycji, jak i z portalami branżowymi (aktualizacja cen, informacja o statusie lokalu, jego opis, metryczka i rzuty),
 • obsługa rezerwacji internetowych lokali bezpośrednio ze strony www inwestycji,
 • pełna historia zmian wszelkich operacji związanych z inwestycją i lokalami,
 • wbudowany proces zatwierdzania rabatów przez dział handlowy,
 • zarządzanie polityką cenową z jednego pulpitu dla wszystkich inwestycji,
 • możliwość dokonywania akcji masowych dla wszystkich lub wybranych lokali (zmiana ceny wybranego typu lokalu, np. o wartość netto, wartość brutto, wskazanie ceny za m2, procenta ceny, zwiększenie/zmniejszenie wartości o określoną kwotę dla wybranych lokali),
 • zarządzanie cennikami podstawowymi (budżetowymi), promocyjnymi, minimalnymi, czy cennikami dla określonych grup handlowców,
 • przypisywanie do cenników wybranych lokali oraz wiązanie cenników z akcjami promocyjnymi,
 • definiowanie czasu obowiązywania cennika,
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do wybranych cenników dla określonych grup pracowników.
">
Zarządzanie umowami sprzedaży

Moduł ten pozwala na kompleksowe zarządzanie wszystkimi typami umów związanych ze sprzedażą lokali z oferty dewelopera (rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie, końcowe/przyrzeczone itp.). Na podstawie wybranego klienta (klientów) i wybranego lokalu (lokali) automatycznie zostanie zbudowana wartość umowy oraz harmonogram płatności, który może być przygotowany przez system a następnie w zależności od uprawnień – edytowany przez użytkownika. System automatycznie przelicza udział współwłaścicieli, rozpisuje daty rat w harmonogramach oraz wartości poszczególnych rat w odniesieniu do ich wartości % w stosunku do całej umowy.

Wbudowany proces akceptacji warunków umowy pozwala na kontrolę działu handlowego w zakresie nadawanych rabatów oraz innych zmian dotyczących warunków umowy. Dodanie lokalu do umowy automatycznie aktualizuje aktywa (lokale), blokując możliwość dodania lokalu do kolejnej umowy.

Po zatwierdzeniu umowy automatycznie zostaje wygenerowane powiadomienie dla działu finansowego a harmonogram płatności uwzględniony w raportach przychodów. Przygotowując umowę można skorzystać ze zdefiniowanych wcześniej parametrów dotyczących zmian aranżacyjnych, po dodaniu których automatycznie zostanie zaktualizowany harmonogram umowy.

Na podstawie danych z umowy (dane klienta, oznaczenie umowy, oznaczenie lokali, nr rachunku powierniczego, nr rachunku pomocniczego itp.), mechanizmy integracyjne przekazują dane do systemu Finansowo-Księgowego, które są następnie podstawą do automatycznego założenia rozrachunku umowy w tym systemie. Oprogramowanie Develogic integruje się z każdym dostępnym na rynku systemem Finansowo-Księgowym.

Podstawowe funkcjonalności:
 • obsługa definiowanych przez dewelopera typów umów (rezerwacyjna, przedwstępna, deweloperska, końcowa itp.),
 • przyjazna, rozbudowana i wydajna wyszukiwarka umów,
 • pełna zgodność modułu z wymogami tzw. Ustawy Deweloperskiej,
 • obsługa Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych,
 • przejrzysta, drzewiasta wizualizacja umów w podziale na inwestycje, budynki oraz typy umów,
 • definiowanie udziałów klientów wraz z wyliczaniem przez system wartości harmonogramów, z uwzględnieniem udziału poszczególnych współwłaścicieli,
 • możliwość przepisywania danych z umowy jednego typu na kolejny (np. tworzenie z umowy rezerwacyjnej umowy przedwstępnej wraz z przepisaniem wpłat, dokumentów, faktur itp.),
 • budowanie harmonogramów na podstawie zdefiniowanych w systemie wzorców oraz kontrola harmonogramów dzięki wbudowanym powiadomieniom, alertom i raportom,
 • obsługa procesu zatwierdzania rabatów w zależności od uprawnień handlowca,
 • informacje o statusie, dacie i kwocie płatności, do podglądu z poziomu umowy lub kartoteki klienta,
 • wbudowany mechanizm wspierający rozliczenie powierzchni w zależności od typu umowy i zdefiniowanych progów obmiarowych dla inwestycji lub umowy,
 • synchronizacja umów z systemami finansowo-księgowymi w celu automatycznego zakładania rozrachunków w systemie Finansowo-Księgowym, np. na podstawie danych klienta, oznaczenia umowy, numeru rachunku powierniczego lokalu, typu lokalu, typu umowy itp.
Rozliczenia z Klientami

Funkcjonalność rozliczeń w module Sprzedaż i Finanse daje możliwość całkowitej eliminacji opóźnień w przekazywaniu danych z działu sprzedaży do działu finansowego. Dane do rozliczenia umowy znajdują się w systemie natychmiast po zatwierdzeniu jej harmonogramu i warunków. Develogic pozwala na importowanie wpłaty dla całej inwestycji, a system automatycznie przyporządkowuje wpłaty do kontraktów, wylicza saldo umów i nalicza ewentualne odsetki.

Raporty zostają automatycznie zaktualizowane w oparciu o zaksięgowane wpłaty. System umożliwia wyszukanie niezafakturowanych wpłat, a dzięki funkcjonalności seryjnego wystawiania faktur dział księgowości w kilka minut przygotuje faktury lub zawiadomienia o wpłacie dla wszystkich spółek celowych i inwestycji. Poprzez zastosowanie Develogic Integrator ERP faktury mogą zostać przesłane elektronicznie do bufora systemu Finansowo-Księgowego w celu ich dalszego zaksięgowania na odpowiednich rozrachunkach.

Zastosowanie Develogic Panel Klienta pozwoli na opublikowanie informacji o zaksięgowanej wpłacie, zawiadomieniach o wpłacie i fakturach w specjalnie przygotowanej internetowej strefie obsługi klienta deweloperskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zrezygnowanie z faktur papierowych na rzecz e-faktur, które mogą być samodzielnie pobrane z portalu przez klienta.

Powiadomienia e-mail lub sms o zaksięgowanej wpłacie, o wystawionej fakturze czy zbliżającym się terminie płatności mogą być automatycznie wysyłane przez Develogic Sprzedaż i Finanse.

Podstawowe funkcjonalności:
 • rozliczanie kontraktów, księgowanie wpłat oraz obsługa dokumentów finansowych,
 • rozbudowany moduł fakturujący z obsługą faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych,
 • zestawienia wpłat, odsetek, przeterminowanych płatności,
 • zarządzanie windykacją płatności włącznie z automatycznym tworzeniem not ostrzegawczych i wezwań do zapłaty (także z powiadomieniami e-mail i sms),
 • tworzenie faktur, pokwitowań, not obciążeniowych, uznaniowych itp.,
 • raporty i dokumentacja dla banków, w tym Oświadczenia Inwestora Zastępczego,
 • integracja z dowolnym systemem finansowo-księgowym,
 • mechanizmy seryjnego importu wpłat, łączenia wpłat z kontraktami oraz seryjnego wystawiania faktur,
 • raporty finansowe – rachunek przepływów gotówkowych cash flow, kredyty oraz opóźnienia w płatności, raporty sprzedaży, analiza sprzedaż i rozliczeń umów,
 • elektroniczne faktury udostępniane za pomocą Panelu Klienta,
 • elektroniczne udostępnianie danych o zawartych umowach, zakupionych lokalach, harmonogramie płatności i dokonanych wpłatach w internetowymi biurze obsługi klienta – Develogic Panel Klienta.
Raporty i Analizy

Moduł prezentuje w jednym miejscu kluczowe informacje ze wszystkich inwestycji i spółek celowych, niezbędne do zarządzania firmą deweloperską i budowlaną. Ponadto Pulpit menadżera, który ma wbudowany zestaw kilkudziesięciu raportów, może posłużyć również do udostępniania ustandaryzowanych raportów i analiz bez zbędnego czekania na uzupełnienie danych przez dział sprzedaży lub dział finansowy.

Podstawowe funkcjonalności:
 • kilkadziesiąt rozbudowanych raportów podzielonych na sekcje tematyczne (klienci, sprzedaż, finanse, serwis),
 • definiowanie i zapisywanie indywidualnych widoków raportów,
 • możliwość eksportu danych do MS Excel lub innego dowolnego formatu,
 • pulpity menadżerskie, analizy wskaźnikowe, raporty typu Drill Down,
 • alerty o przekroczeniu wskaźników wysyłane poprzez e-mail i/lub sms,
 • możliwość samodzielnego definiowania wyglądu raportów przez użytkownika.
Obsługa dokumentów

Develogic pozwala na wprowadzenie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy w zakresie przygotowywania takich dokumentów jak prospekty, umowy czy też oświadczenia bankowe. Dzięki wbudowanemu generatorowi dokumentów moduł pozwala również na zautomatyzowanie procesu ich uzupełniania na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów. Prosty i elastyczny mechanizm zarządzania szablonami pozwala samodzielnie dodawać nowe wzorce, na podstawie których system będzie generował nowe dokumenty (oferty wraz z załącznikami, umowy, zestawienia do aktów notarialnych, protokoły przekazania i odbioru lokali, wezwania do zapłaty, oświadczenia bankowe itp.).

Podstawowe funkcjonalności:
 • kilkadziesiąt wzorców dokumentów wbudowanych w systemem,
 • możliwość samodzielnego dodawania nowych wzorców dokumentów,
 • elastyczny i prosty w użyciu mechanizm oparty o MS Word i MS Excel,
 • seryjne generowanie dokumentów (np. seryjne generowanie wezwań do zapłaty),
 • automatyczne zapisywanie wygenerowanych dokumentów i umów na karcie klienta (pełna historia),
 • możliwość udostępniania wybranych dokumentów na portalach samoobsługowych dla klientów – w Panelu Klienta, Panelu Pośrednika czy też Panelu Notariusza do samodzielnego pobrania ich przez klienta,
 • automatyczne wiązanie dokumentów przychodzących i wychodzących związanych z klientem w ramach procesów modułu Develogic Workflow i Zarządzanie Dokumentacją.
Serwis

Funkcjonalność serwisu umożliwia zarządzanie procesem obsługi zgłoszeń serwisowych i usterek od momentu zgłoszenia usterki przez klienta do momentu zakończenia procesu obsługi zgłoszenia. W ramach rozpatrywania zgłoszenia możliwe jest przeprowadzenie i nadzorowanie wizji lokalnej, zakończonej automatycznym wygenerowaniem przygotowanego protokołu. Szczegółowa lista zgłoszeń pozwala czuwać nad przebiegiem prac związanych z procesem obsługi zgłoszeń serwisowych.

Moduł ułatwia sprawowanie kontroli nad zarządzanymi lokalami a dostępne funkcjonalności oraz przyjazny interfejs znacząco wpływają na redukcję czasu działań administracyjnych, a także skracają czas obsługi zgłoszenia usterkowego.

Podstawowe funkcjonalności:
 • submoduł dedykowany dla działów technicznych i działu serwisu,
 • rejestr zgłoszeń serwisowych – zawiera wszystkie zgłoszenia serwisowe w podziale na zgłoszenia aktywne, przeterminowane czy też zamknięte,
 • wyszukiwarka zgłoszeń serwisowych umożliwiająca przeszukiwanie zgłoszeń po oznaczeniu usterki, oznaczeniu lokalu, dacie zgłoszenia, oznaczeniu umowy czy też dowolnych danych osobowych klienta,
 • wbudowany katalog grup i elementów podlegających obsłudze serwisowej, np. grupy elektryczne, elewacje zewnętrzne, instalacje wodno-kanalizacyjne itp.,
 • planowanie zadań i zarządzanie pracą zespołu – wbudowany proces obsługi zgłoszenia serwisowego ułatwia delegowanie zadań i śledzenie postępu prac związanych z zakończeniem zgłoszenia serwisowego (np. poprzez brak możliwości oznaczenia odbycia wizji lokalnej bez załączenia protokołu z jej przeprowadzenia),
 • predefiniowane w systemie role koordynatora serwisu, kierownika serwisu, inżyniera serwisu,
 • możliwość ograniczenia uprawnień i widoków wyłącznie dla pracowników serwisu,
 • wyświetlanie informacji o zgłoszonych usterkach na kartotece klienta – przekrojowa informacja dla działu sprzedaży o wszystkich zdarzeniach związanych z klientem w jednym miejscu w systemie,
 • powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach związanych z usterką (np. przypisanie zadania wykonania wizji lokalnej do inżyniera) oraz przypomnienia o zaległych zadaniach lub zgłoszeniach, których termin realizacji minął,
 • generowanie bezpośrednio z systemu dokumentacji niezbędnej do realizacji zgłoszenia serwisowego,
 • możliwość rejestrowania zgłoszeń serwisowych i powiązanych z nimi usterek (jedno zgłoszenie może składać się z kilkunastu usterek),
 • automatyczne powiązanie usterki z zakupionymi przez klienta lokalami,
 • kontrola dat rękojmi i gwarancji dla lokali objętych zgłoszeniem usterkowym,
 • możliwość rejestracji zgłoszeń serwisowych poprzez moduł Develogic Workflow lub bezpośrednio przez klientów poprzez internetowe biuro obsługi – Panel Klienta,
 • raporty i analizy dotyczące zgłoszeń serwisowych (np. analiza gwarantów oraz gwarantów zastępczych, analiza ilościowa, analiza jakościowa, analizy grup i elementów podlegających najczęstszym usterkom, raporty czasów usunięcia usterek itp.).
Integracja ze stronami www

Develogic umożliwia automatyczną aktualizację ofert dotyczących lokali na stronie internetowej danej inwestycji. Dzięki temu informacje o cenach, powierzchniach, rzuty i metryczki lokali będą zawsze aktualne, co pozwoli na oszczędność czasu i umożliwi koncentrację na sprzedaży lub innych działaniach kluczowych dla organizacji. Dzięki przemyślanemu konfiguratorowi można w łatwy sposób wybrać elementy do synchronizacji i określić częstotliwość automatycznej aktualizacji.

Podstawowe funkcjonalności:
 • bezpieczny i elastyczny serwis integrujący dane z systemu ze stroną www inwestycji,
 • możliwość zintegrowania systemu ze stroną www w zakresie rezerwacji internetowych lokali (rezerwacje automatycznie spływają do systemu Develogic, gdzie następuje ich kolejkowanie)
 • statusy lokali (wolny, sprzedany, zarezerwowany), zmiany cen oraz inne wybrane dane aktualizowane automatycznie na stronie www,
 • wyszukiwarka 3D lokali na stronie www w pełni zintegrowana z modułem Develogic Sprzedaż i Finanse.
Panel Klienta

Internetowe biuro obsługi klienta (Panel Klienta) umożliwia kontakt przez przeglądarkę z dowolnego urządzenia. Panel Klienta to bowiem nic innego jak internetowy kanał komunikacji między deweloperem a jego klientami, usprawniający i automatyzujący wymianę informacji. W panelu prezentowane są m.in. dokumenty wynikające z realizacji podpisanej umowy sprzedaży lokalu (powiadomienia o wpłacie, faktury). Dodatkowo panel wzbogacony jest prezentacją aktualności oraz galerią zdjęć z interesującej klienta inwestycji, zbiera pytania i odpowiedzi oraz inne informacje, które pozwalają na zminimalizowanie kontaktu telefonicznego klienta z deweloperem.

Podstawowe funkcjonalności:
 • internetowe biuro obsługi klienta dewelopera umożliwiające sprawną i nowoczesną obsługę klientów dewelopera,
 • informacje o danych osobowych klienta, lista wszystkich podpisanych umów, lista zakupionych lokali wraz ze szczegółami (oznaczenie, metraż, rzuty), podgląd harmonogramów płatności,
 • strefa komunikacji z biurem obsługi klienta dzięki możliwości wysyłania wiadomości do przydzielonego opiekuna bezpośrednio z panelu i śledzenie korespondencji na dany temat,
 • informowanie na panelu o postępie prac na budowie (zamieszczanie zdjęć i wizualizacji), zamieszczanie komunikatów, np. o zakończeniu etapu budowy, promocjach, sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami i wzorami dokumentów,
 • przegląd zrealizowanych i zbliżających się płatności zgodnych z harmonogramami umów,
 • informacje o pozostałej kwocie wpłat do rozliczenia oraz o wpłatach zaksięgowanych,
 • e-faktury – możliwość całkowitego zastąpienia faktur papierowych na rzecz faktur elektronicznych udostępnianych automatycznie od razu po ich wystawieniu w module Sprzedaż i Finanse w Panelu Klienta,
 • zawiadomienia o wpłacie – dla inwestycji objętych MRP w Panelu Klienta są udostępniane do pobrania przez klienta zawiadomienia o wpłacie wygenerowane z modułu Sprzedaż i Finanse bez konieczności ich wysyłania tradycyjną pocztą,
 • informacje o aktualnościach i promocjach,
 • wysyłanie wiadomości bezpośrednio z Panelu Klienta do Opiekuna lub wybranego działu (np. działu odbioru mieszkań),
 • powiadomienia e-mail oraz sms, np. o zbliżającym się terminie płatności, pojawieniu się nowej faktury do pobrania, promocjach, drzwiach otwartych itp.,
 • najczęstsze pytania i dokumenty klienta, publikowane na podstawie udostępnionych danych z systemu Develogic,
 • sekcje dostępne w Panelu Klienta:
  • Witamy
  • Dane osobowe
  • Twoje umowy
  • Twoje wpłaty
  • Wyślij wiadomość
  • Zdjęcia
  • Pytania i odpowiedzi
  • Zgłoszenie serwisowe
  • Przypomnienia i alerty
  • Twoje dokumenty.
Panel Notariusza

Develogic zapewnia nowatorskie podejście do współpracy dewelopera z kancelarią notarialną. Polega ono na udostępnieniu specjalnego internetowego kanału komunikacji, za pośrednictwem którego zestawienie danych do przygotowania aktu notarialnego może trafić do notariusza w formie elektronicznej.

Dzięki naszemu rozwiązaniu nie będzie już konieczności żmudnego, ręcznego przygotowywania zestawień dla notariusza i przekazywania ich poprzez email lub w formie papierowej. System automatycznie prześle wszystkie niezbędne dane do Panelu Notariusza a następnie powiadomi zainteresowanego (e-mail, sms) o nadejściu danych i konieczności przygotowania dokumentu. Notariusz, po przygotowaniu aktu, otrzymuje możliwość zaproponowania daty podpisania dokumentu. Zainteresowane strony otrzymują powiadomienie (e-mail, sms) automatycznie.

Rozwiązanie oparte jest o mechanizm zarządzania procesami i dokumentacją Develogic.

Podstawowe funkcjonalności:
 • dostępna przez www specjalna strefa do współpracy dewelopera z kancelariami notarialnymi,
 • automatyczne przekazywanie z modułu Develogic Sprzedaż i Finanse danych niezbędnych do przygotowania umowy lub aktu na predefiniowanym, automatycznie uzupełnionym szablonie umowy,
 • lista zadań kancelarii zawierająca informacje o terminie, do którego należy przygotować umowy wraz z listą wszystkich oczekujących zadań (umów) do wykonania,
 • repozytorium umów dostępne dla pracowników dewelopera wraz z automatycznym przesyłaniem przygotowanych dokumentów do Develogic Sprzedaż i Finanse i ich podłączanie do kartoteki klienta,
 • powiadomienia e-mail oraz sms,
 • kalendarz notariusza.
Panel Pośrednika

Panel Pośrednika zapewnia zwiększenie możliwości sprzedaży lokali przez udostępnienie współpracującym biurom sprzedaży nieruchomości specjalnej platformy internetowej. Dzięki niej pośrednik może dokonać dla klienta rezerwacji lokalu, a informacja o tym fakcie automatycznie zostanie dodana do systemu Develogic. Rezerwacja ta jest weryfikowana automatycznie (niezależnie, czy klient należy do tych już obsługiwanych czy jest to nowy klient) i przypisywana do pośrednika. Dostaje on również automatyczne powiadomienie o pomyślnie dokonanej rezerwacji.

Podstawowe funkcjonalności:
 • baza lokali wraz z cennikami udostępnionymi pośrednikowi przez dewelopera,
 • synchronizacja danych z modułem Sprzedaż i Finanse w czasie rzeczywistym,
 • wbudowana wyszukiwarka lokali z możliwością prezentacji oferty klientowi pośrednika,
 • możliwość dodania rezerwacji lokalu bezpośrednio z panelu (rezerwacja automatycznie trafi do pracownika biura sprzedaży, który będzie mógł podjąć decyzję o jej akceptacji lub odrzuceniu, dane klienta automatycznie dodadzą się do modułu Sprzedaż i Finanse),
 • generowanie umów rezerwacyjnych – bezpośrednio z panelu pośrednik może wygenerować umowę rezerwacyjną uzupełnioną automatycznie danymi klienta, lokalu, warunkami płatności itp. i przekazać ją klientowi do podpisu,
 • wbudowane powiadomienia e-mail i sms – rozwiązanie powiadamia o kończących się rezerwacjach, zadaniach przypisanych do pośrednika, zmianach cen lokali itp.,
 • zarządzanie cennikami – pracownicy dewelopera mają możliwość udostępnienia wydzielonego cennika lokali dla każdego pośrednika oddzielnie,
 • prowizje – na podstawie dokonanych rezerwacji i podpisanych umów moduł Develogic Sprzedaż i Finanse automatycznie wyliczy prowizje za sprzedaż pośrednika.
Integracja z portalami branżowymi i www

Poprzez wbudowany mechanizm wymiany danych system zapewnia automatyczne dostarczenie oferty dewelopera do portalu branżowego (domiporta.pl, otodom.pl, tabela ofert.pl itp.) w celu jej prezentacji. System zapewnia bieżącą aktualizację cen, opisów mieszkań, rzutów, metryczek itp., dzięki temu dane na portalach branżowych są zawsze aktualne.

Podstawowe funkcjonalności:
 • terminarz synchronizacji – użytkownik ma możliwość zaplanowania godzin synchronizacji oraz wybrania tychinformacji, które mają być synchronizowane i tych, które mają zostać ukryte (np. nieprezentowanie wybranych lokali na www lub prezentowanie jako sprzedanych, oznaczonych promocją itp.),
 • synchronizacja w czasie rzeczywistym lub w wybranych interwałach czasowych,
 • szeroki zakres danych możliwych do udostępnienia:
  • oznaczenie: lokal, budynek, klatka itp., piętro, strony świata,
  • składowe lokalu – powierzchnia podstawowa, powierzchnie dodatkowe,
  • układ pomieszczeń wraz z metrażem i wizualizacjami,
  • rzuty lokalu,
  • metryczki lokalu,
  • zdjęcia lokalu,
  • opis inwestycji,
  • opis otoczenia inwestycji i infrastruktury,
  • informacje o cenach promocyjnych,
  • informacje o kolejce rezerwacji lokalu,
  • wizualizacje 3D,
 • wszystkie informacje są pobierane bezpośrednio z Develogic Sprzedaż i Finanse.
Integracja z systemami finansowo-księgowymi

Develogic Sprzedaż i Finanse może zostać w pełni zintegrowany z systemem księgowym, dzięki czemu można zautomatyzować proces rozliczania inwestycji. Mechanizmy integracyjne pozwalają na synchronizację klientów, udostępnianie danych niezbędnych do automatycznego założenia rozrachunku klienta w systemie finansowo-księgowym (opcja), import wpłat z systemu finansowo-księgowego do systemu Develogic oraz elektroniczny eksport faktur na odpowiednie rozrachunki w systemie finansowym dewelopera.

Podstawowe funkcjonalności:
 • integracja w czasie rzeczywistym,
 • automat do zakładania rozrachunków na podstawie danych podpisanych umów w module Sprzedaż i Finanse,
 • integracja w obszarze:
  • klientów,
  • rozrachunków,
  • umów,
  • subkont powiązanych z umową,
  • faktur sprzedaży,
 • integracja możliwa z dowolnym systemem ERP dostępnym na rynku polskim i europejskim,
 • możliwe dostosowanie mechanizmów integracyjnych i zakresu synchronizowanych danych do indywidualnych potrzeb dewelopera.