Develogic w firmie budowlanej
 

Integrator ERPIntegrator ERP

Moduł umożliwia integrację i synchronizację danych pomiędzy dowolnymi systemami FK a modułami systemu Develogic. Rozwiązanie automatyzuje procesy biznesowe i wymianę danych związanych z działalnością firmy budowlanej i deweloperskiej zmniejszając tym samym koszty związane z wielokrotnym wpisywaniem tych samych danych do różnych systemów oraz minimalizując ryzyko pomyłek.

Nasze rozwiązanie posiada interfejsy do wszystkich systemów finansowo-księgowych.

Elektroniczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi
 
laptop
 

Proces realizacji inwestycji

Integrator ERP

Funkcjonalności modułu Integrator ERP Develogic

Wszystkie moduły systemu Develogic wyposażone są w mechanizmy pozwalające zarządzać jedną wspólną bazą kontrahentów. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia przekrojowe analizowanie danych oraz zarządzanie dostępami dla partnerów i kontrahentów.

Mechanizm umożliwia synchronizację kontrahentów w bezpieczny i elastyczny sposób z dowolnym/dowolnymi systemami zewnętrznymi. Wbudowany moduł administracyjny umożliwia zaawansowaną konfigurację warunków synchronizacji, zarządzanie uprawnieniami oraz śledzenie historii synchronizacji.

Mechanizm umożliwia dwustronną, pełną i automatyczną wymianę danych z dowolnymi systemami zewnętrznymi w następującym zakresie::

 • zaawansowanej synchronizacji kontrahentów,
 • automatyzacji zakładania rozrachunków w systemie finansowo-księgowym
 • importu wpłat oraz automatycznego łączenia wpłat z kontraktami w systemie sprzedażowym
 • eksportu faktur sprzedażowych do systemu finansowo-księgowego
 • eksportu faktur kosztowych (po dekretacji) do systemu finansowo-księgowego,
 • synchronizacji kont księgowych, kodów MPK, uprawnień, danych o płatnościach,
 • uzgadniania budżetów między modułem Budżetowanie a systemem ERP.
 • danych HR (wymiar urlopu, ilość dni urlopu do wykorzystania, wnioski urlopowe przesyłane do modułu HR systemu ERP)
 • innych dowolnych danych wymaganych przez naszych Klientów.

CZYM JEST SYSTEM ERP?

ERP to skrót, pochodzący z języka angielskiego. Oznacza enterprise resource planning, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to sposób skutecznego planowania, skupionego na zarządzaniu wszystkimi zasobami przedsiębiorstwa, którego celem jest integracja działów i funkcji firmy.

Za nazwą „oprogramowanie ERP” kryje się system informatyczny, wspomagający biznesowe procesy zarządzania we wszystkich obszarach działań, a także ułatwiający współdziałanie grupy przedsiębiorstw, które ze sobą współpracują. System ERP usprawnia gromadzenie danych oraz umożliwia wykonywanie na nich operacji. Scalenie wszelkich procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie to skutek, jaki możemy uzyskać poprzez program ERP.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – profesjonalna pomoc w zarządzaniu zasobami firmy

Finanse i księgowość, zasoby ludzkie, marketing, produkcja, sprzedaż, to tylko niektóre z działów przedsiębiorstwa. Każdy z nich wymaga bazy danych, mieszczącej liczne informacje, niezbędne do podejmowania decyzji i działań. Zanim pojawił się system ERP, funkcjonowało mnóstwo zbiorów danych, na potrzeby poszczególnych działów. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa polega na posługiwaniu się wspólną bazą danych w obrębie jednego systemu. Dzięki temu zarządzanie firmą jest dużo prostsze, a przepływ informacji przebiega sprawniej.

Oprogramowanie ERP – dostępność danych w czasie rzeczywistym

W programach starszej generacji, uaktualnianie baz danych następowało co pewien czas. W związku z tym, wprowadzona informacja była widoczna dopiero po aktualizacji. W ERP jest inaczej. Dane dostępne są niezwłocznie po ich wprowadzeniu, czyli w czasie rzeczywistym. Ma to wpływ na szybkość działania i możliwość podejmowania błyskawicznych decyzji. System ERP bowiem udostępnia dane w momencie, w którym tego potrzebujemy, bez konieczności czekania na aktualizację. Dzięki temu działania firmy są bardziej efektywne, a wydajność ulega znacznej poprawie.

Program ERP – w trosce o bezpieczeństwo informacji

Zastąpienie poszczególnych, przypisanych do działów baz danych, jednym, wspólnym zbiorem informacji stanowi duże ułatwienie w dostępie do nich. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które jednak mogłoby się wiązać z utratą bezpieczeństwa danych. W związku z tym oprogramowanie ERP wymaga poprawnej autoryzacji dostępu. Ustalenie uprawnień dostępu dla pracowników zapobiega wprowadzaniu niepoprawnych danych i modyfikowaniu ich przez osoby nieuprawnione. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa uzależnia zakres dostępu do informacji od stanowiska pracownika i jego roli w firmie.

System ERP – jakie są rodzaje oprogramowania?

Oprogramowanie ERP może się różnić w zakresie budowy. Wyróżniamy 2 podstawowe typy programów ERP. Są to:

 • Programy modułowe – składają się z aplikacji, które są od siebie niezależne, ale współpracują ze sobą
 • Programy zintegrowane – zawierające jedną bazę danych i wspólną platformę biznesową, stanowią zbiór połączonych ze sobą funkcjonalności

Zintegrowany system ERP nie uwzględnia wymiany danych pomiędzy funkcjonalnościami, ponieważ korzystają one z tych samych informacji w czasie rzeczywistym. Modułowe oprogramowanie ERP polega na wspieraniu pracy poszczególnych działów firmy i przenikaniu się informacji wtedy, gdy jest to potrzebne. Obecnie obserwuje się odejście od modułowego ERP na rzecz zintegrowanego. Oznacza to pełne współdzielenie danych i umożliwia procesowe podejście do działania przedsiębiorstwa.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ERP?

W związku z bogatą ofertą rynkową w zakresie oprogramowania ERP, wybór odpowiedniego systemu dla firmy może sprawić problem. Dostępne programy ERP różnią się przede wszystkim funkcją i technologią. Aby wybrać mądrze, należy zacząć od określenia jasnych celów biznesowych przedsiębiorstwa i oczekiwań, w sferze wspomagania danych modułów czy funkcjonalności. Dobra znajomość potrzeb firmy pomoże dopasować odpowiednie oprogramowanie ERP. Z pewnością najlepszy będzie dedykowany program ERP, dostosowany do profilu firmy i dopasowany do jego indywidualnych potrzeb. Warto także poświęcić trochę czasu na poznanie potencjalnych dostawców ERP, biorąc pod uwagę głównie ich doświadczenie, plan rozwoju i referencje. Należy również przeanalizować wszelkie koszty oraz sprawdzić elastyczność dostawcy, a mianowicie jego gotowość do wprowadzania zmian, jeżeli pojawi się taka konieczność.

Program ERP – korzyści z wdrożenia systemu

Wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania, jakim jest system ERP, pozwoli przede wszystkim usprawnić wymianę danych i podnieść jakość komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Dużym plusem jest także ograniczenie kosztów, które wynikały z nieefektywnych działań. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa znacząco wpłynie na oszczędność czasu, poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do informacji.

Integrator ERP Develogic – w odpowiedzi na potrzeby deweloperów i firm budowlanych

Integrator ERP to rozwiązanie dedykowane dla firm o profilu deweloperskim i budowlanym, dostosowane do specyfiki branży i jej indywidualnych potrzeb. Jest to nowoczesne i wysoce funkcjonalne oprogramowanie ERP, które znacząco ułatwi zarządzanie zasobami firm i wpłynie na jakość pracy przedsiębiorstwa, czyniąc ją bardziej efektywną i wydajną.