Programy do zarządzania klientami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Budżetowanie inwestycji elastyczneModuły dodatkowe

Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy deweloperem a klientem, dzięki dostępowi do panelu klienta przez Internet.

Internetowe biuro obsługi klienta (Panel Klienta) umożliwia kontakt Klienta z deweloperem przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia. Panel Klienta to bowiem nic innego jak internetowy kanał komunikacji między deweloperem a jego klientami, usprawniający i automatyzujący wymianę informacji.

W panelu prezentowane są informacje o danych osobowych klienta, lista wszystkich podpisanych umów, lista zakupionych lokali wraz ze szczegółami (oznaczenie, metraż, rzuty) czy podgląd harmonogramów płatności. Ponadto panel zawiera przegląd zrealizowanych i zbliżających się płatności zgodnych z harmonogramami umów oraz informacje o pozostałej kwocie wpłat do rozliczenia oraz o wpłatach zaksięgowanych.

Możliwość całkowitego zastąpienia faktur papierowych na rzecz faktur elektronicznych udostępnianych automatycznie od razu po ich wystawieniu obniża koszty i eliminuje potrzebę wysyłek tradycyjnych. Podobnie jak e-faktury w panelu klienta, dla inwestycji objętych MRP udostępniane są także zawiadomienia o wpłacie.

Dodatkowo panel wzbogacony jest prezentacją aktualności oraz galerią zdjęć z postępu budowy inwestycji, zbiera pytania i odpowiedzi oraz inne informacje, które pozwalają na zminimalizowanie kontaktu telefonicznego klienta z deweloperem.

  • Szybki i samodzielny dostęp dla klienta do ważnych informacji na temat zakupionych lokali
  • automatyczne powiadomienia email, sms o zbliżającym się terminie płatności, pojawieniu się nowej faktury do pobrania, promocjach, drzwiach otwartych itp.,
  • ułatwienie komunikacji z deweloperem, możliwość wysyłania wiadomości do opiekunów,
  • dostęp do dokumentów elektronicznych (efaktury, powiadomienia o wpłacie) eliminuje potrzebę wysyłania ich w formie papierowej