Dokumentowanie inwestycji budowlanej

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Łatwy i bezpieczny dostęp do całej dokumentacji projektu dla kierowników budowy oraz innych pracowników zaangażowanych w projekt.

Develogic pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją inwestycji i jej archiwizacją. Umożliwia przechowywanie różnorodnych formatów plików (m.in. Word, Excel, PDF, CAD i inne) oraz skanów dokumentów. Dzięki automatycznej kontroli wersji, członkowie zespołu projektowego zawsze mają dostęp do najnowszej wersji dowolnego dokumentu.

Ponadto, system pozwala na zdefiniowanie tzw. drzewa dokumentacji (np. projektów, pozwoleń, decyzji administracyjnych) oraz wyznaczanie zadań związanych z danym dokumentem (sprawą). Develogic umożliwia wyznaczenie terminu na realizację sprawy, daty przypomnienia, zadań związanych z dokumentem oraz osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Dzięki temu można kontrolować terminy określone w dokumentach i monitorować postęp prac.

Develogic zapewnia również wsparcie komunikacji z inwestorem oraz podwykonawcami. W jednym miejscu w dokumentacji inwestycji, pracownicy mają dostęp do wszelkiej korespondencji tradycyjnej i emailowej oraz, co równie ważne do protokołów i ustaleń z narad.

  • dostęp do całej dokumentacji projektu inwestycyjnego w jednym miejscu,
  • zapewnienie dostępu do zawsze aktualnej wersji dokumentu, uniknięcie pomyłek i oszczędność czasu,
  • zarządzanie zadaniami i wyznaczanie czasu realizacji zadań, związanych z dokumentacją np. urzędową,
  • zapewnienie sprawnej komunikacji, dostęp do korespondencji z podwykonawcami oraz inwestorem,
  • praca grupowa nad projektem, obsługa protokołów i ustaleń z narad.