Moduły OCR

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Znaczna oszczędność czasu, wygoda i przyspieszenie wprowadzania faktur, umów i innych dokumentów do systemu Develogic

Moduł OCR jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym na rozpoznanie warstwy tekstowej zeskanowanych dokumentów i automatyczne uzupełnienie żądanych informacji w procesach np. przyjęcia faktury zakupu.

System umożliwia rozpoznawanie dowolnych typów dokumentów bez względu na źródło ich pochodzenia. Warstwa tekstowa dokumentacji zostanie rozpoznana zarówno z dokumentów zeskanowanych za pośrednictwem urządzenia wielofunkcyjnego, jak i nabiurkowego skanera przy wykorzystaniu aplikacji skanującej Develogic lub z elektronicznych plików z obrazami dokumentów w formatach PDF, JPG, TIFF.

Dzięki temu poszczególne dane z faktur kosztowych, dokumentów przychodzących, umów itp. trafią bezpośrednio do procesów workflow w systemie Develogic, bez zbędnego ich przepisywania, co pozwala na znaczne oszczędności czasu, wzrost wydajności pracy, przyspieszenie i usprawnienie procesów obiegów dokumentów oraz redukcję kosztów.

Podstawowe funkcjonalności:
  • redukcja kosztów związanych z wprowadzaniem dokumentów,
  • przyspieszenie i usprawnienie procesu wprowadzania dokumentów (faktur kosztowych, umów, dokumentów przychodzących itp.), dzięki wprowadzeniu większej ilości dokumentów w krótszym czasie,
  • mniejsza ilość popełnianych błędów przy uzupełnianiu danych,
  • odczytanie warstwy tekstowej dokumentu umożliwia sprawniejsze wyszukiwanie dokumentów – dostęp do archiwum dokumentów, które można przeszukiwać po wszystkich tekstach znajdujących się w zeskanowanych dokumentach.