Oprogramowanie do modelowania procesów

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Większa elastyczność i kontrola procesów, rozszerzenie ścieżek akceptacji dokumentów i pełne dopasowanie do struktury organizacyjnej.

Modeler procesów jest idealnym rozwiązaniem dla dużych firm budowalnych. Pozwala na samodzielne i przyjazne użytkownikowi, tworzenie nowych i modyfikację istniejących procesów biznesowych za pomocą graficznego modelera.

Dzięki modelerowi, można rozbudować standardowe procesy obiegu dokumentów znajdujące się w Develogic i wprowadzić większą ich kontrolę.

System wspiera rozbudowę takich procesów jak obieg akceptacji budżetu handlowego, obieg akceptacji oferty dla inwestora, proces zawarcia umowy podwykonawczej, obieg akceptacji faktury kosztowej oraz rozbudowany zwrot kaucji gwarancyjnej.

Co więcej, modeler w Develogic umożliwia również tworzenie nowych procesów akceptacyjnych, co może być atrakcyjne dla większych działów IT.

Podstawowe funkcjonalności:
  • Wzrost wydajności pracy, dzięki możliwości ciągłego doskonalenia procesów biznesowych w organizacji. Wyeliminowanie prac manualnych, które są czasochłonne i podatne na błędy a przez to kosztowne,
  • możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki biznesowe. Możliwość elastycznego dostosowywania procesów biznesowych i aplikacji, dzięki graficznemu modelerowi procesów w systemie,
  • możliwość bieżącej analizy procesów biznesowych i identyfikacji wąskich gardeł. Uzyskanie informacji o procesach, które wymagają poprawy, przyspieszenia i większej automatyzacji,
  • gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dostępie do informacji. Ograniczenie dostępu do informacji dla wybranych pracowników, śledzenie historii procesów, wersjonowanie zapewnia zgodność z przyjętymi przepisami i regulaminami.