Oprogramowanie do fakturowania

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Kontrola ilości materiałów na placach budowy, dzięki prowadzeniu gospodarki magazynowej

Develogic wprowadza znacznie oszczędności, dzięki możliwości prowadzenia gospodarki magazynowej wybranych materiałów na placu budowy. Wprowadzenie tzw. magazynów wirtualnych, nie tylko daje możliwość kontroli ilości materiałów na budowach i umożliwia inwentaryzację, ale także pozwala na sprawną realizację budżetów według zużycia materiałów, a nie ich zakupu. Dzięki temu wprowadza zasadę współmierności przychodów z kosztami, co będzie miało wpływ na realizowaną w danym momencie marżę.

System umożliwia przyjmowanie materiałów na budowie (PZ) a następnie ich rozchód wewnętrzny (RW), zgodnie ze zużyciem na budowie. Na podstawie wystawionych dokumentów, system automatycznie weryfikuje fakturę zakupu materiałów i sprawdza czy została ona poprawnie wystawiona i czy jest zgodna z założonym budżetem (wartościowym i ilościowym). Dzięki temu przyspieszony zostanie obieg dokumentów i w rezultacie szybciej zostaną one odwzorowane w raportach finansowych.

  • Możliwość weryfikacji zgodności ilości materiałów na budowie,
  • zapewnienie współmierności przychodów i kosztów, dzięki realizacji budżetu według zużycia materiałów a nie ich zakupu,
  • możliwość przeprowadzania regularnych inwentaryzacji,
  • przyspieszenie procesu akceptacji faktur materiałów, dzięki automatycznemu wiązaniu ich z dokumentami magazynowymi i budżetem realizacyjnym (wartościowym i ilościowym),