Oprogramowanie do zarządzania kadrami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Ułatwienie i uporządkowanie procesu obsługi wniosków urlopowych, delegacji i kartoteki pracowników.

Develogic zapewnia dostęp do wiedzy na temat pracowników – ich profili zawodowych, wynagrodzeń, złożonych wniosków czy dokumentów. Jest nie tylko bazą wiedzy dla pracowników, ale także pozwala im na składanie i obsługę elektronicznych wniosków takich jak: wniosek o urlop czy rozliczenie delegacji.

System usprawnia proces obiegu wniosków urlopowych oraz planowanie i zarządzanie urlopami. Niezależnie od integracji z systemem kadrowo-płacowym, pozwala na automatyczne wyliczanie i kontrolę dostępnego dla pracownika limitu urlopów. Develogic udostępnia także rejestr zastępstw wynikających z urlopów oraz daje możliwość zarządzania nimi.

Sprawne zarządzanie delegacjami pracowników opiera się o rejestrację i akceptację wniosków oraz rozliczenie zaliczek i kosztów podróży służbowych. System umożliwia pracownikom składanie wniosków o delegację zarówno krajową jak i zagraniczną. Dzięki intuicyjnemu formularzowi zintegrowanemu z mapą, moduł automatycznie ustala wysokość diety oraz oblicza kilometrówkę. Ponadto, opcjonalnie umożliwia wygenerowanie zaliczki. Develogic wspiera także pracowników w rozliczaniu kosztów delegacji oraz pobranych zaliczek.

System pozwala pracownikom na bezpieczny dostęp do przekrojowych informacji na ich temat, pochodzących z systemu kadrowo-płacowego. Na jednym ekranie udostępnione są takie informacje jak: karta stanowiska, dane personalne, przebieg zatrudnienia, wynagrodzenia, urlopy, delegacje, BHP i medycyna pracy.

Ponadto Develogic umożliwia prezentację struktury organizacyjnej w rozbiciu na departamenty, działy oraz stanowiska pracowników. Dzięki rozbudowanej książce teleadresowej, w szybki sposób można wyszukiwać pracowników, ich dane kontaktowe i miejsce w strukturze organizacyjnej.

  • dostęp do danych pracownika i dokumentów HR w jednym miejscu,
  • obsługa wniosków urlopowych,
  • zarządzanie wnioskami o delegację oraz rozliczenie zaliczki,
  • dane teleadresowe pracowników w jednym miejscu, uporządkowane w strukturze organizacyjnej