Oprogramowanie do obsługi kancelarii firm

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Obsługa kancelarii i ogólnofirmowe archiwum dokumentów

Develogic pozwala na zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą przedsiębiorstwa. Skanowanie oraz rejestr dokumentów umożliwia redukcję kosztów administracyjnych oraz poprawia efektywność wyszukiwania poczty.

System workflow porządkuje i przyspiesza proces obiegu korespondencji w przedsiębiorstwie. Wspiera zarówno procesy obiegu dokumentów przychodzących, jak i przygotowywanie odpowiedzi i pism w obiegu korespondencji wychodzącej.

Develogic automatyzuje przygotowywanie elektronicznej książki nadawczej, adresowanie kopert i generowanie dokumentów papierowych. Ponadto system integruje się z elektronicznym nadawcą Poczty Polskiej i usługami kurierskimi. Dzięki zarządzaniu przypomnieniami i ewidencji informacji o odbiorze korespondencji przez adresata, wpływa na poprawę obsługi klientów i partnerów przedsiębiorstwa.

Centralne archiwum dokumentów umożliwia bezpieczne przechowywanie dokumentów dowolnego typu oraz elektroniczne zarządzanie dokumentacją ogólnofirmową.

System zapewnia szybki i łatwy dostęp dla uprawnionych pracowników nie tylko do wniosków i formularzy elektronicznych, ale także skanów dokumentów papierowych.

Pracownicy mają wygodny i łatwy dostęp do informacji, których potrzebują. Ponadto archiwum wyposażone jest w zaawansowaną, pełnotekstową wyszukiwarkę treści oraz umożliwia łączenie dokumentów.

Podstawowe funkcjonalności:
  • Centralne miejsce przechowywania wszystkich dokumentów ogólnofirmowych, w tym rejestr i archiwum korespondencji przychodzącej i wychodzącej (poczta, email, fax itd.)
  • łatwe wyszukiwanie, skanowanie i znakowanie dokumentów kodami kreskowymi
  • obieg akceptacyjny dokumentów przychodzących i wychodzących,
  • personalizacja dostępu do dokumentów zapewniająca bezpieczeństwo danych,
  • wersjonowanie i historia zmian dokumentów, powiadomienia,
  • integracja z elektronicznym nadawcą Poczty Polskiej oraz z usługami kurierskimi