Oprogramowanie do zarządzania zakupami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiModuły dodatkowe

">
Znaczne oszczędności, dzięki uporządkowaniu procesu zakupów materiałów i usług.

Develogic, na podstawie poszczególnych pozycji materiałowych i podwykonawczych harmonogramu kosztów, automatycznie tworzy plan zakupów. Dzięki temu w jednym miejscu zagregowane są wszystkie materiały i prace, które firma chce pozyskać z rynku.

Dzięki uporządkowaniu procesu wyboru dostawców i podwykonawców, istnieje możliwość zbierania ofert z rynku, ich porównywania oraz zawierania umów. Dostawcy, po otrzymaniu zapytania ofertowego na dane pozycje z budżetu, mogą składać swoje oferty elektronicznie, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej, a dane z ofert trafiają do raportów porównawczych w systemie Develogic. Powyższe, zapewnia sprawne wybranie podwykonawcy i zawarcie z nim umowy.

System umożliwia kontrolę procesu wyboru dostawcy. W każdym momencie możliwe jest sprawdzenie, na jakie pozycje w planie zakupów, już zostały zawarte umowy a jakie są w trakcie procesu wyboru itp. Dzięki wbudowanemu katalogowi produktów oraz przechowywaniu historycznych cen z ofert dostawców, Develogic umożliwia dokonywanie najlepszych wyborów podwykonawców w zależności od regionu geograficznego oraz ich oceny.

Na bazie podpisanych umów, system aktualizuje budżet inwestycji, tworząc tym samym aktualny budżet zerowy.

  • Uporządkowanie i automatyzacja tworzenia i zarządzania planem zakupów materiałów i usług,
  • informacje na temat zapytań ofertowych, ofert i umów zakupu w jednym miejscu,
  • ułatwienie procesu wyboru dostawcy, możliwość porównywania ofert i dostawców, możliwość zawierania umów tylko na wybrane pozycji z ofert dostawcy,
  • katalog produktów zawierający grupy produktowe, jednostki i rzeczywiste ceny pochodzące z rynku,
  • kontrola procesu zakupów, możliwość akceptacji ofert na wyższym szczeblu w organizacji.