Programy typu OCR

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Budżetowanie inwestycji elastyczneModuły dodatkowe

Znaczna oszczędność czasu, wygoda i przyspieszenie wprowadzania faktur, umów i innych dokumentów do systemu Develogic

Moduł OCR jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym na rozpoznanie warstwy tekstowej zeskanowanych dokumentów i automatyczne uzupełnienie żądanych informacji w procesach np. przyjęcia faktury zakupu.

System umożliwia rozpoznawanie dowolnych typów dokumentów bez względu na źródło ich pochodzenia. Warstwa tekstowa dokumentacji zostanie rozpoznana zarówno z dokumentów zeskanowanych za pośrednictwem urządzenia wielofunkcyjnego, jak i nabiurkowego skanera przy wykorzystaniu aplikacji skanującej Develogic lub z elektronicznych plików z obrazami dokumentów w formatach PDF, JPG, TIFF.

Dzięki temu poszczególne dane z faktur kosztowych, dokumentów przychodzących, umów itp. trafią bezpośrednio do procesów workflow w systemie Develogic, bez zbędnego ich przepisywania, co pozwala na znaczne oszczędności czasu, wzrost wydajności pracy, przyspieszenie i usprawnienie procesów obiegów dokumentów oraz redukcję kosztów.

  • redukcja kosztów związanych z wprowadzaniem dokumentów,
  • przyspieszenie i usprawnienie procesu wprowadzania dokumentów (faktur kosztowych, umów, dokumentów przychodzących itp.), dzięki wprowadzeniu większej ilości dokumentów w krótszym czasie,
  • mniejsza ilość popełnianych błędów przy uzupełnianiu danych,
  • odczytanie warstwy tekstowej dokumentu umożliwia sprawniejsze wyszukiwanie dokumentów – dostęp do archiwum dokumentów, które można przeszukiwać po wszystkich tekstach znajdujących się w zeskanowanych dokumentach.