Programy do obsługi projektów

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Budżetowanie inwestycji elastyczneModuły dodatkowe

Łatwy i bezpieczny dostęp do całej dokumentacji projektu dla wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt.

Develogic pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją inwestycji i jej archiwizacją. Umożliwia przechowywanie różnorodnych formatów plików (m.in. Word, Excel, PDF, CAD i inne) oraz skanów dokumentów. Dzięki automatycznej kontroli wersji, członkowie zespołu projektowego zawsze mają dostęp do najnowszej wersji dowolnego dokumentu.

Ponadto, system pozwala na zdefiniowanie tzw. drzewa dokumentacji (np. projektów, pozwoleń, decyzji administracyjnych) oraz wyznaczanie zadań związanych z danym dokumentem (sprawą). Develogic umożliwia wyznaczenie terminu na realizację sprawy, daty przypomnienia, zadań związanych z dokumentem oraz osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Dzięki temu można kontrolować terminy określone w dokumentach i monitorować postęp prac.

Develogic zapewnia również wsparcie komunikacji z generalnym wykonawcą oraz dostawcami. W jednym miejscu w dokumentacji inwestycji, pracownicy mają dostęp do wszelkiej korespondencji tradycyjnej i emailowej oraz, co równie ważne do protokołów i ustaleń z narad.

  • dostęp do całej dokumentacji projektu inwestycyjnego w jednym miejscu,
  • zapewnienie dostępu do zawsze aktualnej wersji dokumentu, uniknięcie pomyłek i oszczędność czasu,
  • definiowanie drzewa dokumentów zgodnie z procesem ich organizowania,
  • zarządzanie zadaniami i wyznaczanie czasu realizacji zadań, związanych z dokumentacją np. urzędową,
  • zapewnienie sprawnej komunikacji, dostęp do korespondencji z dostawcami oraz generalnym wykonawcą,
  • praca grupowa nad projektem, obsługa protokołów i ustaleń z narad.