Oprogramowanie do obsługi baz danych

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Budżetowanie inwestycji elastyczneModuły dodatkowe

Prezentacja zawsze aktualnych danych na temat sprzedawanych lokali na własnej stronie www inwestycji.

Develogic umożliwia automatyczną aktualizację ofert dotyczących lokali na stronie internetowej danej inwestycji. Dzięki temu informacje o cenach, powierzchniach, rzuty i metryczki lokali będą zawsze aktualne, co pozwoli na oszczędność czasu i umożliwi koncentrację na sprzedaży lub innych działaniach kluczowych dla organizacji. Dzięki przemyślanemu konfiguratorowi można w łatwy sposób wybrać elementy do synchronizacji i określić częstotliwość automatycznej aktualizacji.

  • bezpieczny i elastyczny serwis integrujący dane z systemu ze stroną www inwestycji,
  • możliwość zintegrowania systemu ze stroną www w zakresie rezerwacji internetowych lokali (rezerwacje automatycznie spływają do systemu Develogic, gdzie następuje ich kolejkowanie)
  • statusy lokali (wolny, sprzedany, zarezerwowany), zmiany cen oraz inne wybrane dane aktualizowane automatycznie na stronie www,
  • wyszukiwarka 3D lokali na stronie www w pełni zintegrowana z modułem obsługi sprzedaży Develogic