Oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Budżetowanie inwestycji elastyczneModuły dodatkowe

Większa elastyczność i kontrola procesów, rozszerzenie ścieżek akceptacji dokumentów i pełne dopasowanie do struktury organizacyjnej.

Modeler procesów jest idealnym rozwiązaniem dla dużych firm budowalnych. Pozwala na samodzielne i przyjazne użytkownikowi, tworzenie nowych i modyfikację istniejących procesów biznesowych za pomocą graficznego modelera.

Dzięki modelerowi, można rozbudować standardowe procesy obiegu dokumentów znajdujące się w Develogic i wprowadzić większą ich kontrolę.

System wspiera rozbudowę takich procesów jak obieg akceptacji budżetu handlowego, obieg akceptacji oferty dla inwestora, proces zawarcia umowy podwykonawczej, obieg akceptacji faktury kosztowej oraz rozbudowany zwrot kaucji gwarancyjnej.

Co więcej, modeler w Develogic umożliwia również tworzenie nowych procesów akceptacyjnych, co może być atrakcyjne dla większych działów IT.

Podstawowe funkcjonalności:
  • Wzrost wydajności pracy, dzięki możliwości ciągłego doskonalenia procesów biznesowych w organizacji. Wyeliminowanie prac manualnych, które są czasochłonne i podatne na błędy a przez to kosztowne,
  • możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki biznesowe. Możliwość elastycznego dostosowywania procesów biznesowych i aplikacji, dzięki graficznemu modelerowi procesów w systemie,
  • możliwość bieżącej analizy procesów biznesowych i identyfikacji wąskich gardeł. Uzyskanie informacji o procesach, które wymagają poprawy, przyspieszenia i większej automatyzacji,
  • gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dostępie do informacji. Ograniczenie dostępu do informacji dla wybranych pracowników, śledzenie historii procesów, wersjonowanie zapewnia zgodność z przyjętymi przepisami i regulaminami.