Oprogramowanie do obsługi kadr

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Budżetowanie inwestycji elastyczneModuły dodatkowe

Ułatwienie i uporządkowanie procesu obsługi wniosków urlopowych, delegacji i kartoteki pracowników.

Develogic zapewnia dostęp do wiedzy na temat pracowników – ich profili zawodowych, wynagrodzeń, złożonych wniosków czy dokumentów. Jest nie tylko bazą wiedzy dla pracowników, ale także pozwala im na składanie i obsługę elektronicznych wniosków takich jak: wniosek o urlop czy rozliczenie delegacji.

System usprawnia proces obiegu wniosków urlopowych oraz planowanie i zarządzanie urlopami. Niezależnie od integracji z systemem kadrowo-płacowym, pozwala na automatyczne wyliczanie i kontrolę dostępnego dla pracownika limitu urlopów. Develogic udostępnia także rejestr zastępstw wynikających z urlopów oraz daje możliwość zarządzania nimi.

Sprawne zarządzanie delegacjami pracowników opiera się o rejestrację i akceptację wniosków oraz rozliczenie zaliczek i kosztów podróży służbowych. System umożliwia pracownikom składanie wniosków o delegację zarówno krajową jak i zagraniczną. Dzięki intuicyjnemu formularzowi zintegrowanemu z mapą, moduł automatycznie ustala wysokość diety oraz oblicza kilometrówkę. Ponadto, opcjonalnie umożliwia wygenerowanie zaliczki. Develogic wspiera także pracowników w rozliczaniu kosztów delegacji oraz pobranych zaliczek.

System pozwala pracownikom na bezpieczny dostęp do przekrojowych informacji na ich temat, pochodzących z systemu kadrowo-płacowego. Na jednym ekranie udostępnione są takie informacje jak: karta stanowiska, dane personalne, przebieg zatrudnienia, wynagrodzenia, urlopy, delegacje, BHP i medycyna pracy.

Ponadto Develogic umożliwia prezentację struktury organizacyjnej w rozbiciu na departamenty, działy oraz stanowiska pracowników. Dzięki rozbudowanej książce teleadresowej, w szybki sposób można wyszukiwać pracowników, ich dane kontaktowe i miejsce w strukturze organizacyjnej.

  • dostęp do danych pracownika i dokumentów HR w jednym miejscu,
  • obsługa wniosków urlopowych,
  • zarządzanie wnioskami o delegację oraz rozliczenie zaliczki,
  • dane teleadresowe pracowników w jednym miejscu, uporządkowane w strukturze organizacyjnej