Oprogramowanie do zarządzania fakturami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Obsługa sprzedaży inwestycjiObsługa Sprzedaży Inwestycji

Eliminacja opóźnień w przekazywaniu danych z działu sprzedaży do działu finansowego, automatyczne rozliczenie i fakturowanie klientów.

Dane do rozliczenia umowy znajdują się w systemie natychmiast po zatwierdzeniu jej harmonogramu i warunków. Develogic pozwala na importowanie wpłaty dla całej inwestycji, a system automatycznie przyporządkowuje wpłaty do kontraktów, wylicza saldo umów i nalicza ewentualne odsetki.

Raporty są automatycznie aktualizowane w oparciu o zaksięgowane wpłaty. System umożliwia wyszukanie niezafakturowanych wpłat, a dzięki funkcjonalności seryjnego wystawiania faktur dział księgowości w kilka minut przygotuje faktury lub zawiadomienia o wpłacie dla wszystkich spółek celowych i inwestycji. Dzięki integracji z systemem finansowo-księgowym lub ERP, faktury są przesłane do niego elektronicznie w celu ich dalszego zaksięgowania na odpowiednich rozrachunkach.

System pozwala na automatyczne powiadomienia e-mail lub sms o zaksięgowanej wpłacie, o wystawionej fakturze czy zbliżającym się terminie płatności.

Podstawowe funkcjonalności:
 • rozliczanie kontraktów, księgowanie wpłat oraz obsługa dokumentów finansowych,
 • rozbudowany moduł fakturujący z obsługą faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych,
 • zestawienia wpłat, odsetek, przeterminowanych płatności,
 • zarządzanie windykacją płatności włącznie z automatycznym tworzeniem not ostrzegawczych i wezwań do zapłaty (także z powiadomieniami e-mail i sms),
 • tworzenie faktur, pokwitowań, not obciążeniowych, uznaniowych itp.,
 • integracja z dowolnym systemem finansowo-księgowym,mechanizmy seryjnego importu wpłat, łączenia wpłat z kontraktami oraz seryjnego wystawiania faktur,
 • raporty finansowe – rachunek przepływów gotówkowych cash flow, kredyty oraz opóźnienia w płatności, raporty sprzedaży, analiza sprzedaż i rozliczeń umów,
 • elektroniczne faktury udostępniane za pomocą Panelu Klienta.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


 • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
 • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.