Oprogramowanie do zarządzania sprzedażą

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Obsługa sprzedaży inwestycjiObsługa Sprzedaży Inwestycji

Oszczędność czas dzięki automatyzacji przygotowywania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym umów, prospektów, oświadczeń oraz harmonogramów płatności.

Develogic pozwala na kompleksowe zarządzanie wszystkimi typami umów związanych ze sprzedażą lokali z oferty dewelopera (rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie, końcowe/przyrzeczone itp.). Na podstawie wybranego klienta (klientów) i wybranego lokalu (lokali) automatycznie zostanie zbudowana wartość umowy oraz harmonogram płatności, który może być przygotowany przez system a następnie w zależności od uprawnień – edytowany przez użytkownika. System automatycznie przelicza udział współwłaścicieli, rozpisuje daty rat w harmonogramach oraz wartości poszczególnych rat w odniesieniu do ich wartości % w stosunku do całej umowy.

Wbudowany proces akceptacji warunków umowy pozwala na kontrolę działu handlowego w zakresie nadawanych rabatów oraz innych zmian dotyczących warunków umowy. Dodanie lokalu do umowy automatycznie aktualizuje aktywa (lokale), blokując możliwość dodania lokalu do kolejnej umowy.

Po zatwierdzeniu umowy automatycznie zostaje wygenerowane powiadomienie dla działu finansowego a harmonogram płatności uwzględniony w raportach przychodów. Przygotowując umowę można skorzystać ze zdefiniowanych wcześniej parametrów dotyczących zmian aranżacyjnych, po dodaniu, których automatycznie zostanie zaktualizowany harmonogram umowy.

Na podstawie danych z umowy (dane klienta, oznaczenie umowy, oznaczenie lokali, nr rachunku powierniczego, nr rachunku pomocniczego itp.), mechanizmy integracyjne przekazują dane do systemu Finansowo-Księgowego, które są następnie podstawą do automatycznego założenia rozrachunku umowy w tym systemie. Oprogramowanie Develogic integruje się z każdym dostępnym na rynku systemem Finansowo-Księgowym.

Develogic pozwala również na wprowadzenie znacznych oszczędności czasu i pieniędzy w zakresie przygotowywania takich dokumentów jak prospekty informacyjne czy oświadczenia bankowe. Dzięki wbudowanemu generatorowi dokumentów moduł pozwala również na zautomatyzowanie procesu ich uzupełniania na podstawie wcześniej przygotowanych szablonów. Prosty i elastyczny mechanizm zarządzania szablonami pozwala samodzielnie dodawać nowe wzorce, na podstawie, których system będzie generował nowe dokumenty (oferty wraz z załącznikami, umowy, zestawienia do aktów notarialnych, protokoły przekazania i odbioru lokali, wezwania do zapłaty, oświadczenia bankowe itp.).

Podstawowe funkcjonalności:
 • obsługa definiowanych przez dewelopera typów umów (rezerwacyjna, przedwstępna, deweloperska, końcowa itp.),
 • przyjazna, rozbudowana i wydajna wyszukiwarka umów,
 • szybkie wychwytywanie zmian, dzięki możliwość wersjonowania budżetów,
 • pełna zgodność z wymogami tzw. Ustawy Deweloperskiej,
 • obsługa Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych,
 • przejrzysta, drzewiasta wizualizacja umów w podziale na inwestycje, budynki oraz typy umów,
 • definiowanie udziałów klientów wraz z wyliczaniem przez system wartości harmonogramów, z uwzględnieniem udziału poszczególnych współwłaścicieli,
 • możliwość przepisywania danych z umowy jednego typu na kolejny (np. tworzenie z umowy rezerwacyjnej umowy przedwstępnej wraz z przepisaniem wpłat, dokumentów, faktur itp.),
 • budowanie harmonogramów na podstawie zdefiniowanych w systemie wzorców oraz kontrola harmonogramów dzięki wbudowanym powiadomieniom, alertom i raportom,
 • obsługa procesu zatwierdzania rabatów w zależności od uprawnień handlowca,
 • informacje o statusie, dacie i kwocie płatności, do podglądu z poziomu umowy lub kartoteki klienta,
 • wbudowany mechanizm wspierający rozliczenie powierzchni w zależności od typu umowy i zdefiniowanych progów obmiarowych dla inwestycji lub umowy,
 • synchronizacja umów z systemami finansowo-księgowymi w celu automatycznego zakładania rozrachunków w systemie Finansowo-Księgowym, np. na podstawie danych klienta, oznaczenia umowy, numeru rachunku powierniczego lokalu, typu lokalu, typu umowy itp.
 • kilkadziesiąt wzorców (szablonów) dokumentów wbudowanych w systemem,
 • możliwość samodzielnego dodawania nowych wzorców dokumentów dzięki elastycznemu mechanizmowi opartemu o MS Word i MS Excel.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


 • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
 • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.