Opogramowanie do zarządzania awariami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Obsługa sprzedaży inwestycjiObsługa Sprzedaży Inwestycji

Skrócenie czasu obsługi usterek, dzięki wsparciu administrowania procesów serwisowych.

Funkcjonalność serwisu umożliwia zarządzanie procesem obsługi zgłoszeń serwisowych i usterek od momentu zgłoszenia usterki przez klienta do momentu zakończenia procesu obsługi zgłoszenia. W ramach rozpatrywania zgłoszenia możliwe jest przeprowadzenie i nadzorowanie wizji lokalnej, zakończonej automatycznym wygenerowaniem przygotowanego protokołu. Szczegółowa lista zgłoszeń pozwala czuwać nad przebiegiem prac związanych z procesem obsługi zgłoszeń serwisowych.

Moduł ułatwia sprawowanie kontroli nad zarządzanymi lokalami a dostępne funkcjonalności oraz przyjazny interfejs znacząco wpływają na redukcję czasu działań administracyjnych, a także skracają czas obsługi zgłoszenia usterkowego.

Podstawowe funkcjonalności:
 • rejestr zgłoszeń serwisowych – zawiera wszystkie zgłoszenia serwisowe w podziale na zgłoszenia aktywne, przeterminowane czy też zamknięte,
 • wyszukiwarka zgłoszeń serwisowych umożliwiająca przeszukiwanie zgłoszeń po oznaczeniu usterki, oznaczeniu lokalu, dacie zgłoszenia, oznaczeniu umowy czy też dowolnych danych osobowych klienta,
 • wbudowany katalog grup i elementów podlegających obsłudze serwisowej, np. grupy elektryczne, elewacje zewnętrzne, instalacje wodno-kanalizacyjne itp.,
 • planowanie zadań i zarządzanie pracą zespołu – wbudowany proces obsługi zgłoszenia serwisowego ułatwia delegowanie zadań i śledzenie postępu prac związanych z zakończeniem zgłoszenia serwisowego (np. poprzez brak możliwości oznaczenia odbycia wizji lokalnej bez załączenia protokołu z jej przeprowadzenia),
 • predefiniowane w systemie role koordynatora serwisu, kierownika serwisu, inżyniera serwisu,
 • możliwość ograniczenia uprawnień i widoków wyłącznie dla pracowników serwisu,
 • wyświetlanie informacji o zgłoszonych usterkach na kartotece klienta – przekrojowa informacja dla działu sprzedaży o wszystkich zdarzeniach związanych z klientem w jednym miejscu w systemie,
 • powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach związanych z usterką (np. przypisanie zadania wykonania wizji lokalnej do inżyniera) oraz przypomnienia o zaległych zadaniach lub zgłoszeniach, których termin realizacji minął,
 • generowanie bezpośrednio z systemu dokumentacji niezbędnej do realizacji zgłoszenia serwisowego,
 • możliwość rejestrowania zgłoszeń serwisowych i powiązanych z nimi usterek (jedno zgłoszenie może składać się z kilkunastu usterek),
 • raporty i analizy dotyczące zgłoszeń serwisowych (np. analiza gwarantów oraz gwarantów zastępczych, analiza ilościowa, analiza jakościowa, analizy grup i elementów podlegających najczęstszym usterkom, raporty czasów usunięcia usterek itp.).
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


 • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
 • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.