Oprogramowanie do zarządzania budżetem realizacyjnym

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiPlanowanie inwestycji

Bieżąca kontrola budżetu realizacyjnego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie umów i faktur.

Znaczna oszczędność czasu, pełna kontrola oraz eliminacja błędów przy prowadzeniu budżetu inwestycji.

Dzięki łatwemu kreatorowi oraz możliwości importu budżetów z Excel ’a, przygotowanie budżetu realizacyjnego jest elastyczne i łatwe.

Dzięki wcześniej przygotowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w umowie z generalnym wykonawcą, Develogic automatycznie planuje harmonogram kosztów w budżecie realizacyjnym.

Wraz z upływem czasu i realizacją inwestycji, dzięki wprowadzanym umowom oraz rejestracji dokumentów księgowych (np. fakturami), Develogic pozwala na kontrolę poziomu realizacji inwestycji. Weryfikacja zgodności prac z budżetem jest prowadzona pod kątem wartościowym.

System pozwala na wersjonowanie budżetów, wprowadzanie zmian, tworzenie szablonów, import z Excela itd., co uelastycznia cały proces, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności danych i ich wiarygodności.

  • prowadzenie i nadzorowanie realizacji budżetu tak proste i elastyczne jak w Excel ‘u, ale zapewniające kontrolę i spójność informacji,
  • szybkie planowanie i dokonywanie zmian w harmonogramie budżetu, również na podstawie aneksu do harmonogramu zawartego w umowie z generalnym wykonawcą,
  • szybkie wychwytywanie zmian, dzięki możliwość wersjonowania budżetów,
  • globalne spojrzenie na wiele budżetów na raz, ich porównywanie i sumowanie.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.