Oprogramowanie do kontroli budżetu

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiPlanowanie inwestycji

Bieżąca kontrola realizacji budżetu na podstawie otrzymanych dokumentów księgowych, w tym faktur zakupu.

System umożliwia rejestrację faktur, korekt, not księgowych i innych kosztów obciążających budżet jak i ich pełną dekretację (np. według MPK) oraz obieg akceptacyjny wewnątrz firmy.

Akceptacja i opisywanie (dekretacja) faktur odbywa się w formie elektronicznej z podaniem odpowiednich danych: spółka, etap, inwestycja, budynek, budowa, konto, centra kosztowe, projekty itp. Dzięki temu faktura może zostać automatycznie przesłana do akceptacji, do odpowiedniej osoby w firmie oraz do odpowiedniego budżetu.

Automatyczna kontrola zawartości faktury, również dzięki mechanizmowi rozpoznawania jej treści (OCR), pozwala na szybkie sprawdzenie czy faktura została wystawiona poprawnie, czy jest zgodna z zawartą umową, protokołem odbioru i budżetem.

Co więcej, Develogic samoczynnie nalicza kaucje gwarancyjne i obciążenia, a następne automatycznie i zgodnie z dekretem przekazuje fakturę do systemu finansowo-księgowego.

System pełni także rolę elektronicznego archiwum, gdyż każda procesowana faktura musi być zeskanowana i opisana w systemie pod daną metryką.

  • pełna kontrola zgodności faktury z umową podwykonawcy, protokołem odbioru oraz zaplanowanym budżetem
  • szybki dostęp, dla wybranych osób, do dokumentów księgowych (faktur, not, korekt itp.) już od momentu wprowadzenia ich do systemu przez sekretariat lub plac budowy
  • dostęp do raportów na temat niezapłaconych faktur,
  • dostęp do raportu cashflow przygotowanego z uwzględnieniem nieopłaconych faktur, które jeszcze nie zostały zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym, a już są w firmie,
  • automatyczne zatrzymywanie kaucji i obciążeń z faktur zgodnie z zapisami w umowie z podwykonawcą,
  • skrócenie czasu zaksięgowania faktury, dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu (workflow)
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.