Oprogramowanie do obsługi kaucji i obciążeń

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiPlanowanie inwestycji

Eliminacja błędów i oszczędność czasu dzięki całkowitej automatyzacji procesu obsługi kaucji gwarancyjnych i obciążeń.

Develogic na bazie podpisanych umów z generalnymi kontroluje, zatrzymuje i zbiera w rejestrach wszystkie kaucje. Dzięki temu zostaje wyeliminowana potrzeba przeszukiwania umów, ręcznego rozliczania faktur a następnie kontroli zapytań o zwrot. Dotyczy to zarówno kaucji na rzecz prawidłowego wykonania robót, jak i kaucji gwarancji serwisowych. Obsługa procesu rozliczenia i zwrotu kaucji, przyspiesza proces administracyjny, a jednocześnie zapewnia, że jest on przeprowadzony poprawnie.

Develogic pozwala również na zarządzanie i kontrolę obciążeń. Na podstawie zebranych w rejestrze obciążeń, pozwala na wystawianie faktur sprzedaży oraz not księgowych za dodatkowe przychody, np. z tytułu reklamy

  • Uporządkowanie kaucji gwarancyjnych, dzięki zgrupowaniu ich w jednym miejscu,
  • automatycznie rozliczanie kaucji gwarancyjnych na podstawie umów i faktur, integracja z systemem finansowo-księgowym,
  • pilnowanie procentu częściowego fakturowania wykonawcy,
  • skrócenie czasu obsługi zwrotu kaucji,
  • rejestr obciążeń na podstawie wprowadzonych do systemu umów i faktur,
  • uporządkowanie procesu, dzięki możliwości automatycznego generowania not księgowych oraz faktur sprzedaży dla wykonawców na podstawie obciążeń.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.