Oprogramowanie do zarządzania umowami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Planowanie inwestycjiPlanowanie inwestycji

Zapewnienie dostępu do aktualnej umowy z generalnym wykonawcą oraz kontrola jej realizacji.

Develogic pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, przechowywanie dokumentów, skanów, aneksów oraz jej warunkami np. procentem fakturowania częściowego czy kaucjami gwarancyjnymi. Przechowywanie tych danych umożliwia ich późniejszą kontrolę, automatyczne przyjmowanie protokołów odbioru oraz rozliczanie faktur wystawionych przez GW.

W ramach Develogic możliwe jest także śledzenie poziomu realizacji umowy względem faktur kosztowych. System automatycznie kontroluje poziom realizacji umowy z fakturami i alarmuje lub blokuje akceptację faktury przekraczającej wartość umowy.

Dzięki wielostronnym powiązaniom między umową z generalnym wykonawcą, budżetem realizacyjnym oraz planem sprzedaży, system zawsze prezentuje aktualne i spójne dane finansowe, w tym marże ze sprzedaży i cashflow.

  • Szybki dostęp do aktualnej wersji umowy z generalnym wykonawcą, aneksów i skanów dokumentów,
  • Sprawna weryfikacja zapisów umowy oraz zarządzanie zmianą, dzięki rejestracji parametrów umowy w systemie,
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.