Oprogramowanie do szacowania budżetu

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Integracja systemów informatycznychPlanowanie inwestycji

Elastyczne szacowanie budżetu inwestycji na podstawie kosztorysów z uwzględnieniem nakładów (RMS PKo) pozwala na szybką ocenę opłacalności projektu i złożenie oferty inwestorowi.

Dzięki łatwemu kreatorowi oraz możliwości importu budżetów z Excel ’a oraz programów do kosztorysowania (np. Norma), planowanie i przygotowanie budżetu handlowego jest elastyczne i łatwe.

Develogic pozwala na tworzenie zarówno budżetów w ujęciu wartościowym, jak i wartościowo-ilościowym – uwzględniających zapotrzebowanie na materiały i robociznę (RMSPKo). Automatyczna kontrola wersji i wariantów budżetów umożliwia ich sprawne porównywanie i wychwytywanie zmian, co ułatwia podejmowanie decyzji na o kształcie oferty.

Uporządkowanie procesu akceptacji budżetu handlowego oraz procesu ostatecznej weryfikacji oferty, zapewnia wysoką, jakość i maksymalizuje szanse na wygraną w konkursie.

  • Planowanie budżetu handlowego tak proste i elastyczne jak w Excel ‘u, ale zapewniające kontrolę i spójność informacji,
  • szybka ocena opłacalności, wykorzystanie szablonów i danych historycznych,
  • szybkie wychwytywanie zmian, dzięki możliwość wersjonowania budżetów ,
  • możliwość zaplanowania budżetu nie tylko w ujęciu wartościowym, ale także ilościowym (uwzględniając zapotrzebowanie na materiały i robociznę).
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.