Oprogramowanie do zarządzania umowami inwestycyjnymi

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Integracja systemów informatycznychPlanowanie inwestycji

Spójność i rzetelność danych finansowych dzięki zaplanowaniu realizacji projektu na podstawie zarówno harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestora jak i własnego budżetu handlowego.

Develogic pozwala na zarządzanie umową z inwestorem, przechowywanie dokumentów, skanów, aneksów oraz jej warunkami np. procentem fakturowania częściowego czy kaucjami gwarancyjnymi. Przechowywanie tych danych umożliwia ich późniejszą kontrolę, automatyczne wystawianie protokołów odbioru oraz fakturowanie inwestora.

Dzięki wielostronnym powiązaniom między umową z inwestorem, budżetem handlowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, system zawsze prezentuje aktualne i spójne dane finansowe.

Dzięki bezpośredniemu powiązaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego z budżetem możliwa jest bieżącakontrola wyniku finansowego, również na poziomie poszczególnych grup prac.

  • Szybki dostęp do aktualnej wersji umowy z inwestorem, aneksów i skanów dokumentów,
  • sprawna weryfikacja zapisów umowy z inwestorem oraz zarządzanie zmianą, dzięki rejestracji parametrów umowy w systemie,
  • możliwa kontrola marżowości już na danej pozycji przychodowej, dzięki wiązaniu pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego z wybranymi liniami z budżetu handlowego inwestycji.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.