Pulpit menedżerski dla deweloperów

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

CRM dla developerówPanel menadżera

Natychmiastowa wiedza na temat wyniku finansowego ze sprzedaży mieszkań i lokali oraz planowanie i kontrola cashflow.

Pulpit menedżera dostarcza na bieżąco wiedzy na temat aktualnej i planowanej marży (projektu, budynku, mieszkania, metra kwadratowego), dzięki ciągłemu porównywaniu realizacji planu przychodów z budżetem realizacyjnym w tzw. harmonogramie porównawczym.

Dostęp do aktualnych raportów umożliwia szybką reakcję na niekorzystne tendencje, zaplanowanie cashflow oraz nadzorowanie sprzedaży mieszkań.

 
Laptop - system Develogic
 

Pultpit menadżera pozwala ponadto na kontrolę zestawu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zarówno pojedynczego projektu budowlanego jak i całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu służy również jako system wczesnego ostrzegania.

  • dostęp tu i teraz do aktualnych danych finansowych projketu (wyniku, cahflow, wskaźników itp.)
  • system wczesnego ostrzegania dzieki zestawom wskaźników efektywności (KPI)
  • porównanie przychodów i kosztów projektu w czasie, dzięki harmonogramowi porównawczemu
  • graficzna i tabelaryczna prezentacja danych
  • automatyczne wysyłanie raportów i powiadomień do zainteresowanych osób, dostęp mobilny

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.