Pulpit menedżera dla firm budowlanych

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

CRM dla developerówPanel menadżera

Natychmiastowa wiedza na temat wyniku finansowego projektu, szybka reakcja na zmiany i wczesne ostrzeganie.

Pulpit menedżera dostarcza na bieżąco wiedzy na temat aktualnej i planowanej marży inwestycji, dzięki ciągłemu porównywaniu realizacji planu przychodów z budżetem realizacyjnym w tzw. harmonogramie porównawczym.

Dostęp do aktualnych raportów umożliwia szybką reakcję na niekorzystne tendencje, zaplanowanie cashflow oraz nadzorowanie realizacji projektów.

Pulpit menedżera pozwala ponadto na kontrolę zestawu kluczowych wskaźników efektywności (KPI), zarówno pojedynczego projektu budowlanego jak i całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu służy również, jako system wczesnego ostrzegania.

Pulpit wyposażony jest również w informacje o stanie realizacji poszczególnych umów, zarówno sprzedażowych (zawartych z inwestorami) jak i zakupowych (zawartych z podwykonawcami i dostawcami).

  • Dostęp tu i teraz do aktualnych danych finansowych projektu (wyniku, cashflow, wskaźników itp.)
  • system wczesnego ostrzegania dzieki zestawom wskaźników efektywności (KPI)
  • porównanie przychodów i kosztów projektu w czasie, dzięki harmonogramowi porównawczemu
  • graficzna i tabelaryczna prezentacja danych
  • automatyczne wysyłanie raportów i powiadomień do zainteresowanych osób, dostęp mobilny
  • rzeczowy i finansowy stan realizacji zawartych umów,
  • dostęp mobilny.

 
Laptop - system Develogic
 

Pultpit menadżera pozwala ponadto na kontrolę zestawu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zarówno pojedynczego projektu budowlanego jak i całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu służy również jako system wczesnego ostrzegania.

 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.