Develogic w firmie budowlanej
 

Raporty i analizyRaporty i analizy

Moduł Develogic Raporty I Analizy umożliwia samodzielne przygotowywanie kompleksowych raportów i analiz na temat całej działalności pracy dewelopera i firmy budowalnej. Nasze rozwiązanie to platforma Business Intelligence, która odpowie na wszystkie potrzeby raportujące naszych klientów.

Pulpit menadżera w jednym miejscu umożliwia przeglądanie kluczowych wskaźników oraz ich analizę od ogółu do szczegółu (drill-down). W przypadku przekroczenie zadanych wskaźników system automatycznie wygeneruje raport (lub zrealizuje inny dowolny proces) oraz informuje odpowiedni osoby o przekroczeniu zadanych parametrów, dzięki czemu mogą one na bieżąco reagować na zaistniałą sytuację.

Graficzny kreator raportów pozwala na samodzielne przygotowywanie raportów, , wykresów i wskaźników efektywności (KPI) zarówno na bazie danych pochodzących z modułów Develogic jak i z dowolnych zewnętrznych systemów klasy ERP lub innych.

Elastyczne rozwiązania raportujące
 
Laptop - Microsoft Excel
 

Proces realizacji inwestycji

Raporty i analizy - proces realizacji inwestycji

Funkcjonalności modułu Raporty i analizy Develogic

Kreator raportów

Nasze rozwiązanie umożliwia połączenie się do każdej bazy danych poprzez ODBC i umożliwia przygotowywanie dedykowanych raportów z różnych źródeł (baz danych, plików excel, csv itp.) przy zastosowaniu dowolnych kryteriów i transformacji danych. Kreator posiada wbudowany mechanizm tworzenia ścieżek procesów związanych z raportami, które pozwalają na zaprojektowanie i zaplanowanie działań cyklicznych związanych z analizami i raportami. Moduł wyposażony jest w funkcjonalności alertowania poprzez email oraz sms.