Develogic w firmie budowlanej
 

Raporty i analizyRaporty i analizy

Moduł Develogic Raporty I Analizy umożliwia samodzielne przygotowywanie kompleksowych raportów i analiz na temat całej działalności pracy dewelopera i firmy budowalnej. Nasze rozwiązanie to platforma Business Intelligence, która odpowie na wszystkie potrzeby raportujące naszych klientów.

Pulpit menadżera w jednym miejscu umożliwia przeglądanie kluczowych wskaźników oraz ich analizę od ogółu do szczegółu (drill-down). W przypadku przekroczenie zadanych wskaźników system automatycznie wygeneruje raport (lub zrealizuje inny dowolny proces) oraz informuje odpowiedni osoby o przekroczeniu zadanych parametrów, dzięki czemu mogą one na bieżąco reagować na zaistniałą sytuację.

Graficzny kreator raportów pozwala na samodzielne przygotowywanie raportów, , wykresów i wskaźników efektywności (KPI) zarówno na bazie danych pochodzących z modułów Develogic jak i z dowolnych zewnętrznych systemów klasy ERP lub innych.

Elastyczne rozwiązania raportujące
 
Laptop - Microsoft Excel
 

Proces realizacji inwestycji

Raporty i analizy - proces realizacji inwestycji

Funkcjonalności modułu Raporty i analizy Develogic

Kreator raportów

Nasze rozwiązanie umożliwia połączenie się do każdej bazy danych poprzez ODBC i umożliwia przygotowywanie dedykowanych raportów z różnych źródeł (baz danych, plików excel, csv itp.) przy zastosowaniu dowolnych kryteriów i transformacji danych. Kreator posiada wbudowany mechanizm tworzenia ścieżek procesów związanych z raportami, które pozwalają na zaprojektowanie i zaplanowanie działań cyklicznych związanych z analizami i raportami. Moduł wyposażony jest w funkcjonalności alertowania poprzez email oraz sms.

Analizy drilldown

Analizy drilldown to specjalnie przygotowane zestawy wskaźników, które użytkownik może dowolnie modyfikować i grupować w zestawy raportów, zmieniać typy wykresów oraz dowolnie filtrować. Raporty drilldown umożliwiają graficzną analizę danych od poziomu ogólnego (np. sprzedaż mieszkań w danym kraju, wykonanie budżetów inwestycji w danym kraju) i zagłębianie się w coraz bardziej szczegółowe dane (np. analiza w danych miastach, inwestycjach, etapach, budynkach itp.). Raporty drilldown umożliwiają szybką i dynamiczną analizę kluczowych danych związanych z działalnością firmy deweloperskiej i budowlanej z poziomu tabletu, smartphona lub dowolnego innego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu.

Kokpity menadżerskie i strategiczne karty wyników.

Nasze rozwiązanie umożliwia przygotowanie kokpitów menadżerskich oddzielnie dla każdego użytkownika lub w zależności od pełnionej roli w organizacji (np. dyrektor finansowy, dyrektor sprzedaży, kierownik budowy itp.). Dla każdego z użytkowników istnieje możliwość przygotowania zestawu kluczowych wskaźników efektywności działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie wyników działalności przedsiębiorstwa deweloperskiego i budowlanego w poszczególnych obszarach. Rozwiązanie umożliwi także szybką reakcję na niekorzystne tendencje na podstawie wizualnej prezentacji kluczowych wskaźników, pozwalających dostrzegać zdarzenia lub trendy wymagające szczególne uwagi.

Analizy wskaźnikowe oraz alerty i powiadomienia.

Funkcjonalność może zostać wykorzystana w celu wczesnego ostrzegania o potencjalnych problemach w biznesie dewelopera lub firmy budowlanej a także do śledzenia i kontroli realizacji wykonania budżetów śledzenia wyników sprzedaży mieszkań względem założonych planów, powierzchni czy też najmu inwestycji.