Oprogramowanie do kontroli budżetu realizacyjnego

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Bieżąca kontrola budżetu realizacyjnego na podstawie umów, faktur i przerobu (RMSPKo).

Znaczna oszczędność czasu, pełna kontrola oraz eliminacja błędów przy prowadzeniu budżetu inwestycji.

System automatycznie, na bazie wcześniej przygotowanego i zatwierdzonego budżetu handlowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego, tworzy budżet realizacyjny wraz z harmonogramem kosztów oraz planem sprzedaży.

Wraz z upływem czasu i realizacją inwestycji, dzięki wprowadzanym umowom z podwykonawcami oraz rejestracji dokumentów księgowych (np. fakturami), Develogic pozwala na kontrolę poziomu realizacji inwestycji.

Weryfikacja zgodności prac z budżetem jest prowadzona zarówno pod kątem wartościowym jak i ilościowym – dzięki rejestracji przerobu w układzie: robocizna, materiały, sprzęt, podwykonawcy, koszty ogólne (RMSPKo).

System pozwala na wersjonowanie budżetów, wprowadzanie zmian, tworzenie szablonów, import z Excela itd., co uelastycznia cały proces, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności danych i ich wiarygodności.

  • prowadzenie i nadzorowanie realizacji budżetu tak proste i elastyczne jak w Excel ‘u, ale zapewniające kontrolę i spójność informacji,
  • szybkie planowanie i dokonywanie zmian w harmonogramie budżetu, również na podstawie harmonogramów zawartych w umowach z podwykonawcami,
  • planowanie i kontrola wykonania prac, wykorzystaniamateriałów i sprzętu, dzięki ujęciu wartościowo-ilościowemu w budżetach (RMSPKO),
  • szybkie wychwytywanie zmian, dzięki możliwość wersjonowania budżetów,
  • globalne spojrzenie na wiele budżetów na raz, ich porównywanie i sumowanie.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.