Programy do obsługi faktur kosztowych

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Bieżąca kontrola realizacji budżetu na podstawie otrzymanych dokumentów finansowych od podwykonawców

Develogic znacznie ułatwia i przyspiesza odbiory częściowe i końcowe prac oraz ich rozliczenie. Możliwość automatycznego wygenerowania protokołu odbioru dla podwykonawcy w oparciu o pozycje z jego umowy i tym samym budżetu, pozwala na pełną kontrolę jego zgodności z wystawianymi fakturami.

System umożliwia zarówno rejestrację faktur, korekt, not księgowych i innych kosztów obciążających budżet jak i ich pełną dekretację (np. według MPK) oraz obieg akceptacyjny wewnątrz firmy. Automatyczna kontrola zawartości faktury, dzięki mechanizmowi rozpoznawania jej treści (OCR), pozwala na szybkie sprawdzenie czy faktura została wystawiona poprawnie, czy jest zgodna z zawartą umową podwykonawczą, protokołem odbioru i budżetem.

Co więcej, Develogic samoczynnie nalicza kaucje gwarancyjne i obciążenia z placu budowy, a następne automatycznie i zgodnie z dekretem przekazuje fakturę do systemu finansowo-księgowego.

  • Skrócenie procesu odbiorów częściowych i końcowych od podwykonawców,
  • pełna kontrola zgodności faktury z umową podwykonawcy, protokołem odbioru oraz zaplanowanym budżetem,
  • szybki dostęp, dla wybranych osób, do dokumentów księgowych (faktur, not, korekt itp.) już od momentu wprowadzenia ich do systemu przez sekretariat lub plac budowy,
  • dostęp do raportów na temat niezapłaconych faktur,
  • dostęp do raportu cashflow przygotowanego z uwzględnieniem nieopłaconych faktur, które jeszcze nie zostały zaksięgowane w systemie finansowo-księgowym, a już są w firmie,
  • automatyczne zatrzymywanie kaucji i obciążeń z faktur zgodnie z zapisami w umowie z podwykonawcą,
  • skrócenie czasu zaksięgowania faktury, dzięki wprowadzeniu elektronicznego obiegu (workflow).
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.