Programy do planowania sprzedaży

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Kontrola wyniku finansowego na poszczególnych pozycjach planu sprzedaży, dzięki powiązaniu z budżetem kosztów.

Stworzenie planu przychodów na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, otrzymanego od inwestora pozwala na zapanowanie nad marżowością poszczególnych pozycji oraz na automatyczne fakturowanie, na podstawie wystawionych protokołów.

Dzięki powiązaniom między umową z inwestorem harmonogramem kosztów, według którego prowadzony jest projekt i planem przychodów, system zawsze prezentuje aktualną marżę, nie tylko całego projektu, ale także na każdej pozycji planu sprzedaży.

Develogic przyspiesza i automatyzuje proces zarządzania protokołami częściowymi i końcowymi dla inwestora oraz proces fakturowania inwestora. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie błędów i szybsze rozliczenie całości projektu.

  • aktualna wiedza na temat marży, również na poziomie poszczególnych pozycji planu sprzedaży,
  • wiązanie poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego z wybranymi liniami z budżetu kosztów inwestycji – widok 360 stopni,
  • przyspieszenie procesu wystawiania protokołów odbioru (częściowych i końcowych),
  • automatyczne wystawianie faktur sprzedaży na podstawie pozycji z harmonogramu rzeczowo-finansowego, z uwzględnieniem stawki VAT.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.