Oprogramowanie do zarządzania obciążeniami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Eliminacja błędów i oszczędność czasu dzięki całkowitej automatyzacji procesu obsługi kaucji gwarancyjnych i obciążeń.

Develogic na bazie podpisanych umów z podwykonawcami kontroluje, zatrzymuje i zbiera w rejestrach wszystkie kaucje. Dzięki temu zostaje wyeliminowana potrzeba przeszukiwania umów, ręcznego rozliczania faktur a następnie kontroli zapytań o zwrot. Dotyczy to zarówno kaucji na rzecz prawidłowego wykonania robót, jak i kaucji gwarancji serwisowych. Obsługa procesu rozliczenia i zwrotu kaucji podwykonawcy, przyspiesza proces administracyjny, a jednocześnie zapewnia, że jest on przeprowadzony poprawnie.

Develogic pozwala również na zarządzanie i kontrolę obciążeń. Na podstawie zebranych w rejestrze obciążeń, pozwala na wystawianie faktur sprzedaży oraz not księgowych za dodatkowe przychody, np. z tytułu korzystania z placu budowy, śmieci lub kontenerów.

  • Uporządkowanie kaucji gwarancyjnych, dzięki zgrupowaniu ich w jednym miejscu,
  • automatycznie rozliczanie kaucji gwarancyjnych na podstawie umów z podwykonawcami i faktur, integracja z systemem finansowo-księgowym,
  • pilnowanie procentu częściowego fakturowania podwykonawców,
  • skrócenie czasu obsługi zwrotu kaucji,
  • rejestr obciążeń na podstawie wprowadzonych do systemu umów i faktur,
  • uporządkowanie procesu, dzięki możliwości automatycznego generowania not księgowych oraz faktur sprzedaży dla podwykonawców na podstawie obciążeń.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.