Zarządzanie umowami z podwykonawcami

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Realizacja inwestycjiRealizacja inwestycji

Usprawnienie i pełna kontrola procesu realizacji umów z podwykonawcami dzięki porównaniu z budżetem inwestycji i fakturami.

Zarejestrowanie umowy z podwykonawcą w systemie, nie tylko pozwala na dostęp do jej skanu, ale przede wszystkim na kontrolę całego procesu jej realizacji. Dzięki rejestracji pozycji i połączeniu ich z budżetem, system automatycznie kontroluje czy nie został przekroczony zakładany wydatek.

Dzięki rejestracji kaucji, obciążeń i skont na umowie, Develogic automatycznie porównuje umowę z fakturami kosztowymi. To z kolei pozwala z jednej strony na zatrzymanie odpowiednich kwot, a z drugiej na kontrolę zgodności faktur z umową.

Develogic pozwala na dostęp do wszystkich zawartych umów w jednym miejscu, ich wyszukiwanie i aneksowanie.

  • Sprawne wyszukiwanie umów i aneksów, kontrola zmian w umowach z podwykonawcami
  • możliwość aktualizacji harmonogramu kosztów na podstawie zawartych umów z podwykonawcami,
  • natychmiastowa informacja o przekroczeniu wartości umowy lub aneksu z zaplanowanym wydatkiem w budżecie inwestycji,
  • automatyczne rozliczenie kaucji gwarancyjnych, obciążeń, skont, wystawianie protokołów odbioru na podstawie danych z umowy
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.