Serwis gwarancyjny dla inwestycji

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Zarządzanie dokumentacją i archiwistykaSerwis gwarancyjny

Kompleksowe zarządzanie serwisem gwarancyjnym inwestycji. Realizacja budżetów serwisowych, wsparcie procesu zgłaszania usterek i zarządzanie zleceniami.

Budżet serwisowy jest tworzony automatycznie, na podstawie zatrzymanych od podwykonawców kaucji gwarancyjnych, rezerw z niezafakturowanych części umów oraz rezerw własnych na naprawy gwarancyjne. Zaplanowanie budżetu w taki sposób pozwala na późniejszą kontrolę jego realizacji, a to z kolei na kontrolę marży projektu inwestycyjnego.

Develogic wspiera cały proces obsługi serwisu – od rejestracji usterki, poprzez zlecenia serwisowe, kończąc na ich rozliczeniu i rejestracji wyniku w budżecie serwisowym. Dzięki zleceniom roboczym mamy możliwość wykonania prac w ramach własnych zasobów lub zlecenia ich do podwykonawcy zastępczemu, a następnie ich pełnego rozliczenia, w tym np. wystawienia not księgowych.

Z racji dużej ilości zadań, uporządkowanie i możliwość kontroli procesu serwisu pozwala na znaczne oszczędności czasu oraz na poprawę jakości w kontaktach z inwestorem.

  • Planowanie, tworzenie i realizacja budżetu serwisowego pozwala na bieżącą weryfikacje marży oraz zapewnienie jak najlepszego wykorzystania kaucji gwarancyjnych,
  • uporządkowanie procesu obsługi serwisowej podnosi jakość relacji z inwestorem,
  • elektroniczne procesy zgłaszania usterek, zleceń serwisowych i roboczych wprowadzają znaczną oszczędność czasu oraz możliwość kontroli jakości,
  • automatyczne rozliczenie podwykonawcy zastępczego.
 
Laptop - system Develogic
 

Pultpit menadżera pozwala ponadto na kontrolę zestawu kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zarówno pojedynczego projektu budowlanego jak i całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu służy również jako system wczesnego ostrzegania.

 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.