Systemy CRM

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający deweloperów w całym procesie deweloperskim.

Develogic na bieżąco kontroluje marżę metra kwadratowego mieszkania oraz cashflow projektu inwestycyjnego. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby zadbać o wymagany poziom stanu gotówki (cashflow) oraz marżę.

System wspiera dewelopera obsługę sprzedaży już od momentu pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, przez przygotowanie prospektu informacyjnego i umowy deweloperskiej. Ponadto umożliwia rozliczanie płatności, obsługę wpłat, a także wystawianie faktur. Ponadto, Develogic wspiera także stronę kosztową. Pozwala na zarządzanie umową z generalnym wykonawcą, prowadzenie i rozliczanie budżetu inwestycji oraz zarządzanie obiegami dokumentów (workflow) np. obiegiem faktur zakupowych w całej firmie.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi całego procesu deweloperskiego

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

ONLINE’OWY DOSTĘP DO RAPORTÓW NA TEMAT AKTUALNEJ MARŻY I CASHFLOW

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i szybsza reakcja na zmiany to brak zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

PEŁNA KONTROLA BUDŻETU PROJEKTU

Automatyczna weryfikacja zapisów umowy z podwykonawcami z wystawionymi przez nich protokołami odbioru, fakturami oraz z budżetem.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i szybsza wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumenatcji projketu, umów, faktur podwykonawców oraz budżetów.
 

Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)

Zwiększenie skuteczności sprzedaży, dzięki wsparciu działu sprzedaży w generowaniu szans sprzedaży oraz pozyskiwaniu nowych klientów na lokale.

Develogic CRM znacznie wpływa na rozwój sprzedaży, pomaga zarządzać działem sprzedaży i generowanie potencjalnych klientów.

Po pierwsze Develogic CRM jest bazą informacji na temat potencjalnych klientów, danych kontaktowych i innymi szczegółowych informacji przydatnym deweloperom. Karta klienta, oprócz pełnej historii kontaktów, zawiera również takie dane jak notatki, zadania, dokumenty i maile. Informacje na temat klientów są udostępniane zgodnie ze zdefiniowanymi prawami uprawnień i polityką bezpieczeństwa firmy.

Po drugie, system wspiera kompleksowe zarządzanie zadaniami, jak i kontaktami z klientami. Umożliwia tworzenie, edycję i przypisywanie przedstawicielom handlowym różnego rodzaju zadań związanych z pracą z Klientami. Wspomaga rejestrację zdarzeń typu telefon, mail, wizyta, co pozwala na sprawne zarządzanie przedstawicielami handlowymi.

Develogic CRM udostępnia wygodny widok kalendarza z wszystkimi zadaniami, które przełożeni zlecili do wykonania lub które handlowiec założył samodzielnie. Zadania te można w łatwy sposób filtrować, czy to terminami, czy typami, można je również łączyć z ofertą konkretnych lokali. Przypomnienia generowane są za pomocą poczty e-mail i/lub z wykorzystaniem wiadomości sms. Osoby zarządzające mogą skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej funkcjonalności, jaką jest widok kalendarza podległych pracowników (w zależności od potrzeb: czy to pojedynczego handlowca, całego zespołu czy nawet kilku biur sprzedaży).

Moduł pozwala na bezpieczne przechowywanie bazy lokali, umożliwiając jednocześnie zarządzanie tą bazą i ofertą dewelopera. Develogic CRM udostępnia zaawansowany mechanizm match’owania klientów i lokali, dzięki któremu można przekrojowo przeglądać zainteresowanie potencjalnych klientów i dopasowywać ofertę w ciągu zaledwie kilku sekund.

System umożliwia dokonanie rezerwacji dla klientów, a następnie pozwala przesłać informację o rezerwacji do głównego systemu Develogic. Użytkownik ma możliwość nie tylko wyszukania rezerwacji, ale także ich przeglądania i zarządzania nimi.

Develogic CRM również wprowadza oszczędność czasu w zarzadzaniu korespondencją zarówno tradycyjną jak i emailową. Wysyłki takie jak oferty, zaproszenia, aktualne informacje itp. mogą trafiać do wielu odbiorców (klientów) jednocześnie za pomocą poczty e-mail.

 
Tablet - system Develogic
 
Podstawowe funkcjonalności:
 • zarządzanie kartotekami potencjalnych klientów (CRM), streszczenia spotkań, notatki, dokumenty, e-maile, ofertowanie,
 • automatyczne tworzenie historii korespondencji e-mailowej związanej z klientem,
 • zarządzanie zadaniami i zdarzeniami związanymi z klientami, mechanizm match’owania pozwalający na określanie potrzeb i preferencji klienta w kontekście poszukiwanych
 • kalendarze pozwalające na pełen przegląd zdarzeń i aktywności sprzedażowej
 • powiadomienia e-mail i sms – dzięki powiadomieniom o zadaniach do zrealizowania i przypomnieniach systemowych poprzez e-mail i sms, zespół sprzedażowy jest zawsze na bieżąco informowany o swoich zadaniach i działaniach realizowanych przez pozostałą część zespołu,
 • mechanizm zarządzania ofertą lokalową dewelopera wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi każdej inwestycji, budynku i lokalu
 • zarządzanie rezerwacjami – możliwość dokonania rezerwacji lokalu dla wybranego klienta/ów, przypomnienia o kończących się rezerwacjach handlowców itd,
 • mailingi – obsługa korespondencji masowej bezpośrednio z systemu z wykorzystaniem gotowych szablonów wiadomości e-mail wraz z automatycznym dołączaniem formularza oferty, zawierającego informacje o inwestycji, budynku i lokalu.
 • raporty aktywności, klientów, transakcji i wiele innych
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


 • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
 • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.