Systemy CRM dla inwestycji budowlanych

Oprogramowanie Develogic to kompleksowy system informatyczny wspierający generalnych wykonawców oraz firmy budowalne i instalacyjne w całym procesie realizacji inwestycji.

Develogic w czasie rzeczywistym kontroluje marżę i cashflow projektu inwestycyjnego wspierając cały proces budowy. Dzięki temu, jako system wczesnego ostrzegania, umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian, tak, aby marża projektu nie spadła poniżej zaplanowanego poziomu.

Swym zakresem obejme cały proces od przygotowania oferty dla inwestora i planowanie budżetu handlowego, poprzez zbieranie ofert od dostawców, stworzenie i realizowanie budżetu (umowy z podwykonawcami, zarządzanie protokołami i fakturami), rozliczenie inwestycji, aż po serwis gwarancyjny.

W połączeniu z systemem finansowo-księgowym stanowi kompletne rozwiązanie dla firmy budowlanej, instalacyjnej, deweloperskiej i wielu innych, które prowadzą swoją działalność w oparciu o zarządzanie projektami.

Liczne wdrożenia w Polsce sprawiły, że system jest gotowym i idealnym rozwiązaniem branżowym, przynoszącym wymierne korzyści już od momentu jego uruchomienia.

 

Wsparcie firmy w zakresie obsługi procesu budowy

Kontrola wielu spółek celowych i całego procesu budowy, od jego planowania, poprzez realizację i rozliczenie aż po serwis gwarancyjny.

Dostęp w czasie rzeczywistym do raportów na temat aktualnej marży i cashflow

Wczesne ostrzeganie o stanie projektu i dostarczenie bieżącej informacji zarządczej pozwalają na szybką reakcję eliminującą zaskoczenia niską marżą na koniec projektu.

Pełna kontrola budżetu projektu

Automatyczna weryfikacja dokumentów realizacyjnych (protokoły, faktury) z zapisami umów z podwykonawcami oraz ich bezpośredni wpływ na wykonanie budżetu.

POŁĄCZENIE PLACU BUDOWY Z SIEDZIBĄ

Wspólna praca nad projektem i natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy pracownikami. Łatwy dostęp do dokumentacji projektu, umów, faktur, podwykonawców oraz budżetów.
 

Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)Zarządzanie relacjami z Klientami (CRM)

Wsparcie komunikacji i zarządzanie relacjami z kontrahentami (CRM)

Baza kontrahentów pozwala na przechowywanie wszystkich informacji dotyczących podwykonawców, inwestorów oraz dostawców. Dostęp do danych adresowych, przedstawicieli, kontaktów, zawartych umów, faktur sprzedaży i korespondencji w jednym miejscu, daje możliwość sprawnej komunikacji oraz dbania o wzajemne relacje biznesowe.

System w jednym miejscu udostępnia globalny rejestr wszystkich wykonanych prac podwykonawców. Dane pochodzą ze wszystkich spółek celowych oraz inwestycji. Dzięki temu wyszukanie potencjalnego dostawcy do zrealizowania odpowiedniego zakresu pracy jest łatwe i szybkie.

Co więcej, Develogic pozwala na podział i segmentację kontrahentów np. ze względu na rejony świadczonych usług oraz na jego ocenę.

W połączeniu z modułem dodatkowym – dokumentacja inwestycji i obsługa projektu, Develogic pozwala na znaczne usprawnienie i przyspieszenie komunikacji z kontrahentami, dzięki zarządzaniu w jednym miejscu całą wspólną korespondencją, zarówno tradycyjną jak i e-mailową.

 
Tablet - system Develogic
 
Podstawowe funkcjonalności:
  • szybki dostęp do informacji na temat wszystkich kontrahentów, w tym do danych teleadresowych, przedstawicieli, zawartych umów, faktur zakupu i sprzedaży, korespondencji,
  • znaczne ułatwienie procesu wyboru kontrahenta do kolejnych prac, dzięki ich segmentacji oraz globalnemu rejestrowi wykonanych prac,
  • szybkie wyszukiwanie wartościowych kontrahentów, dzięki systemowi ocen,
  • usprawnienie komunikacji, możliwość kontaktu email, dostęp do dokumentów.
 

Zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego. Na zapytania z formularza odpowiadamy najpóźniej następnego dnia roboczego.


  • • Informujemy, że Administratorem danych jest DEVELOGIC S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY BASTIONOWEJ 19.
  • • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • • Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.